Gå till innehållet

Högsta prioritet för UNICEF är att förena barn med deras anhöriga

I hela den drabbade regionen samverkar UNICEF nu med frivilligorganisationer och lokala myndigheter för att bygga upp en organisation för att identifiera barn och återförena dem med föräldrar eller andra släktingar.

I hela den drabbade regionen samverkar UNICEF nu med frivilligorganisationer och lokala myndigheter för att bygga upp en organisation för att identifiera barn och återförena dem med föräldrar eller andra släktingar.

UNICEF uttrycker oro för att många barn i de drabbade länderna har blivit föräldralösa eller åtskilda från sina familjer. Barnen är i akut behov av omvårdnad och stöd. Många barn har förlorat allt – från föräldrar och syskon till hem, skolor och hembygd.

UNICEF uppskattar att andelen barn bland de som omkommit i katastrofen är fler än en tredjedel. Tillförlitliga siffror över hur många barn som har överlevt flodvågen men som nu är skilda från sina familjer saknas. Med tanke på de höga dödstalen, nu över 100 000, är det troligt att det i regionen finns tusentals ensamma barn.