Gå till innehållet
Laddar…

Ensamma barn högsta prioritet

UNICEF säger idag att oron över att barn blivit föräldralösa eller skilda från sina familjer till följd av Tsunami-katastrofen är stor och att barnen är i omedelbart behov av omsorg och hjälp.

UNICEF säger idag att oron över att barn blivit föräldralösa eller skilda från sina familjer till följd av Tsunami-katastrofen är stor och att barnen är i omedelbart behov av omsorg och hjälp.

pojke utanför sitt hemFoto: UNICEF/Shezhad Noorani – Det är svårt att föreställa sig rädslan, förvirringen och desperationen hos de barn som sett de jättevågor som krossat deras hem och kastat upp döda kroppar på stranden, sade Carol Bellamy, UNICEFs högsta chef på fredagen. Barnen har förlorat hela sitt normala liv – allt ifrån föräldrar, syskon och vänner till hem och skola. De är i akut behov av omvårdnad.

Dödssiffran fortsätter stiga

UNICEF uppskattar att mer än en tredjedel av alla döda i tsunami-katastrofen är barn, men tillförlitliga uppgifter över antal barn som överlevt flodvågorna men separerats från sina familjer inte går att få tag på. Med tanke på att den totala dödssiffran – nu mycket högre än 100 000 – är sannolikheten stor för att de finns tusentals barn som kommit ifrån sina familjer.

I Sri Lanka, stödjer UNICEF regeringen och lokala småsamhällen i hela landet i arbetet med att uppskatta antal barn som separerats från sina familjer och lokalisera dem. Trots att det fortfarande inte går att få fram tillförlitliga siffror rapporterar UNICEF-anställda på kontoret i Colombo på torsdagen att det fanns fler föräldrar som rapporterat saknade barn än det fanns ensamma barn.

Många traumatiserade som Tamarashi, 13 år

Det finns många barn som Tamarashi, en 13 år gammal flicka från en kustby i Indien som från sin familjs kök blev vittne till hur hennes föräldrar, som satt under ett kokospalm och sålde fisk, sveptes bort med vågorna. Det skulle ta tre dagar efter det att vågorna dragit sig tillbaka innan hjälparbetare lyckades övertala Tamarashi att lämna stranden. Hon överlevde vågorna genom att klänga fast vid en kokospalm och är nu så chockad att hon bara gråter och undrar varför hon inte fick dö med sina föräldrar.

Över hela det drabbade området börjar UNICEF att tillsammans med frivilligorganisationer och myndigheter koordinera system för att identifiera barn och återförena dem med föräldrar eller andra släktingar. Med de stora familjer som är norm i många av de drabbade byarna försöker man i första hand sammanföra barnen med mor och farföräldrar, mostrar, farbröder, kusiner eller nära vänner – en process som enligt Bellamy redan var igång.

– Barnen hör hemma hos sin familj snarare än på en institution, sa hon och lade till att tidiga rapporter vittnar om att ensamma barn tas om hand av andra vuxna i sin hemby.

Stort intresse för adoption

Bellamy lovordade den stora vilja och de goda intentioner som människor runt om i världen visar i sitt intresse för att adoptera barn som drabbats av tsunamin, men varnade för att snabba adoptioner i krissituationer inte är i barnets bästa.

– Vi kan inte förutsätta att alla barn som inte hittar sina föräldrar har förlorat hela sin familj, sa Bellamy. Det finns många föräldrar, mostrar, morbröder och kusiner som desperat letar efter sina barn och unga släktingar. Vi måste anstränga oss till det yttersta för att hjälpa familjer och barn att återförenas innan adoption är ett alternativ.

Hon lade till att för de barn som blivit föräldralösa, är adoption inom familjen eller byn det första och bästa alternativet.

Hjälp på olika sätt når fram

UNICEF förser nu alla drabbade länder med nödhjälp och samarbetar med respektive regering i hela regionen för att uppskatta behovet av hjälp till barnen och deras speciella behov. Förutom distribution av nödhjälp i form av vattenrenings utrustning, kläder, filtar och mediciner har UNICEF under de senaste 24 timmarna:

? Inlett samarbete med regeringar och religiösa organisationer för att upprätta 30 aktivitetscenter för barn i uppsamlingslägren i de värst drabbade delarna av Aceh och norra Sumatra.

? Skickat iväg tio specialutbildade team med barnläkare och sjuksköterskor i Thailand för att erbjuda krisbearbetning till de barn som är traumatiserade. Teamen kompletterar det nätverk av unga frivilliga som UNICEF har i två distrikt som redan arbetar med att identifiera de barn som behöver speciell vård.

? Påbörjat stora uppröjnings och santitetsinsatser för flyktingar i Indien och ett program som syftar till att informera alla flyktingar i hur de ska använda vattenreningstabletter och socker/saltlösning.