Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF varnar för exploatering av de ensamma barnen

UNICEF varnar för att barn som förlorat sina föräldrar eller tillfälligt kommit ifrån sina föräldrar, nu riskerar att utnyttjas bland annat i trafficking.

UNICEF varnar för att barn som förlorat sina föräldrar eller tillfälligt kommit ifrån sina föräldrar, nu riskerar att utnyttjas bland annat i trafficking.

UNICEF betonar att det omgående krävs mer åtgärder för att skydda barnen från våld och utnyttjande.

– Majoriteten av de insatser som krävs är igångsatta men vi måste agera snabbt. De kriminella människor som kan tänka sig att exploatera barn i denna akuta situation är redan på benen, säger Carol Bellamy, UNICEFs högsta chef.

Tusentals barn i riskzonen

Störst är risken för de barn som kommit ifrån sin familj eller förlorat sina föräldrar till följd av flodvågskatastrofen. Det finns i dagsläget inga säkra siffror men mycket talar för att det handlar om tusentals barn.
Undersökningar pågår för att få en tydligare omfattning om problemet. Dessa kommer att vara klara nästa vecka.

UNICEF genomför fem insatser som är avgörande för att skydda utsatta barn i detta katastrofskede.

  1. Registrera alla ensamma barn. På detta sätt får man kontroll på vilka de är och exakt var de befinner sig. I Indien, Sri Lanka och Indonesien pågår detta arbete. I Aceh-provinsen i Indonesien, som drabbades hårdast av flodvågorna, har man öppnat fem särskilda registreringscenter för barn i flyktinglägren. 15 ytterligare är på gång.
  2. Placera ensamma barn i tryggt boende. Barnen måste komma till en plats där vuxna ser efter dem och ser till att de får hjälp. Det kan handla om tillfälliga uppsamlingsplatser för barn i flyktingläger eller om att under en kort period placera barn i lokala barnhem tills deras familjer återfinns. Sådana alternativ finns redan i alla drabbade länder men det kan komma att behövas fler.
  3. Lokalisera släktingar. Genom att registrera barnen med namn, adress, hemort och födelsedatum kan lokala myndigheter i samarbete med frivilligorganisationer söka upp familjemedlemmar eller släktingar och återförena barnen med dem.
  4. Varna polis, tull och andra myndigheter. Det är mycket viktigt att göra polis, tull- och annan personal vid gränskontroller, lärare, hälsovårdspersonal och andra medvetna om att barn riskerar att utnyttjas och göra dem extra uppmärksamma när de träffar på barn och ungdomar. I de drabbade länderna har arbetet påbörjats med att öka myndigheter och allmänhetens medvetenhet om problemet. I Sri Lanka, t ex, har myndigheterna tillsammans med UNICEF och andra organisationer varnat för problemet i media för att allmänheten ska hålla utkik efter ensamma barn. I Indonesien har varningar gått ut till polis och andra myndigheter.
  5. Särskilda nationella krisåtgärder. Risken för handel med ensamma barn i regionen har fått Indonesien att tillfälligt förbjuda att barn under 16 år reser ut ur landet utan minst en av sina föräldrar. Regeringen har också tillfälligt satt stopp för adoption av barn från Aceh-provinsen, tills alla barn är identifierade och alla insatser att återfinna familjen är avslutade.

Barnen mår bäst nära hemmiljön

UNICEF och andra internationella organisationer utgår från samma grundprincip när det gäller barn i kriser och katastrofer: Barnen ska vara så nära sin familj och hemort som möjligt. Generellt sätt är det bättre att barnen är kvar hos nära släktingar än att de ska förlora sina rötter t ex genom adoption.

UNICEF betonar att handel med barn, sexuell exploatering och skadligt barnarbetet visserligen inte är något nytt, men att flodvågskatastrofen öppnat ett nytt tillfälle för skrupelfria människohandlare att utnyttja barn.

– Vi måste vilja skydda barnen lika mycket som andra vill exploatera dem, säger Carol Bellamy.

– Att döma av regeringars snabba agerande, står det klart att de vill skydda barnen. Men vi måste göra det tillsammans.