Gå till innehållet
Laddar…

Global kampanj för födsloregistrering

Roger LeMoyne 48 miljoner barn föds varje år utan att hamna i något register. Till följd av detta blir de ofta förnekade grundläggande rätt till hälsovård och utbildning och de blir lättare utsatta för illegal adoption, tvångsvärvning till det militära och trafficking.

fotavtryck på baby Foto: UNICEF Roger LeMoyne 48 miljoner barn föds varje år utan att hamna i något register. Till följd av detta blir de ofta förnekade grundläggande rätt till hälsovård och utbildning och de blir lättare utsatta för illegal adoption, tvångsvärvning till det militära och trafficking.

Utan en födelseattest saknar barnen ett lagligt namn, ett nationalitets-bevis och medborgerligt skydd. Barnen får också betydligt svårare att bevisa sin identitet och de åtnjuter inte samma grundläggande rättig-heter som andra barn.

“Write me down, make me real”

UNICEF startar nu tillsammans med sin partner Plan International och ärkebiskop Desmond Tutu en kampanj för födsloregistrering, kallad Write me down, make me real. Kampanjen ska sätta press på världens regeringar att leva upp till de åtgärder de utlovade då de skrev under FN:s konvention om barnets rättigheter.

– Det är på tiden att detta blir en av de prioriterade frågorna i världssamfundet, säger Desmond Tutu. Det handlar om allas rätt till en identitet, vilket är av avgörande betydelse för våra medborgerliga privilegier och rättigheter.

Flest i Afrika och Asien

Flest icke-registrerade barn finns i Afrika och Asien. I södra Asien saknar troligen 63 % av barnen födelseattest medan mer än hälften av alla födslar är oregistrerade i Afrika söder om Sahara. Alla barn har rätt till ett namn och en nationalitet och det är upp till regeringarna att säkerställa detta. Barn som inte registreras blir osynliga, de existerar inte.

Tio års arbete

UNICEF och Plan International har arbetat i tio år med att öka antalet registrerade barn, särskilt i Afrika. I Kambodja var en hel generation oregistrerad och därför har 2,4 miljoner människor fått födelseattester under de senaste månaderna.