Gå till innehållet

Kraftig minskning av antalet dödsfall i mässlingen

Mellan år 1999 och 2003 minskade antalet dödsfall i mässlingen med 39%. I Afrika, som är värst drabbat av mässlingen, minskade dödsfallen med 49%.

Mellan år 1999 och 2003 minskade antalet dödsfall i mässlingen med 39%. I Afrika, som är värst drabbat av mässlingen, minskade dödsfallen med 49%.

År 1999 dog totalt 873 000 människor i mässlingen. Fyra år senare var siffran nere i 530 000.

– Det är en anmärkningsvärd framgång, kommenterare Världshälsoorganisationens (WHO) chef Doktor LEE Jong-Wook.

För bara ett drygt decennium sedan tog mässlingen miljoner barns liv varje år och gav livslånga men för ytterligare 30 miljoner.

– På många håll där människor tidigare fruktade att förlora sina barn i mässlingen, är de nu skyddade tack vare ett effektivt och överkomligt vaccin, säger UNICEFs chef Carol Bellamy.

Gemensamt WHO-UNICEF-strategi

Att mässlingen minskat så radikalt beror på att många regeringar beslutat följa WHOs och UNICEFs gemensamma mässlingsstrategi. Strategin går bland annat ut på att rutinvaccineringar ska nå minst 90% av alla barn i alla områden och att detta ska kompletteras med ytterligare insatser vart tredje eller fjärde år.