Gå till innehållet
Laddar…

90 dagar efter tsunamin – en överblick

Palani Mohan Tre månader efter tsunami-katastrofen, ger UNICEF en sammanfattande rapport om sina humanitära insatser hittills i de drabbade länderna. Den inledande akuta hjälpen har varit framgångsrik.

Thailändska barn.Foto: UNICEF/Palani Mohan Tre månader efter tsunami-katastrofen, ger UNICEF en sammanfattande rapport om sina humanitära insatser hittills i de drabbade länderna. Den inledande akuta hjälpen har varit framgångsrik.

Från att katastrofen slog till, den 26 december, har UNICEF agerat effektivt via sitt omfattande nätverk med fältkontor. UNICEF har i nära samarbete med lokalsamhällen, regeringar, FN och andra organisationer, kämpat för att se till att hjälpa de drabbade barnen och skydda dem mot konsekvenserna av katastrofen – smittsamma sjukdomar, näringsbrist, brist på utbildning och sjukvård samt utsatthet p g a traumatisering och exploatering.

Effektiv akuthjälp

Lyckligtvis agerade privata och offentliga bidragsgivare snabbt och generöst. Den 15 mars hade UNICEF tagit emot US$ 442 miljoner (3 miljarder och 94 miljoner kronor). Ett sådant enormt stöd har aldrig tidigare skådats. Det snabba och stora bidraget har lett till positiva inledande resultat. Här är några exempel:

 • Ytterst få barn har dött av sjukdomar som har kunnat förebyggas, vilket troligtvis är den viktigaste och tydligaste indikatorn på ett kraftfullt agerande.
 • I de värst drabbade områdena i Indonesien och Sri Lanka återvände 80-100 % av barnen till skolorna redan den första månaden.
 • Pålitliga system är på plats, så att de mest utsatta områdena nu har fått tillgång till rent vatten.
 • Nästintill alla ensamma eller utsatta barn har fått tak över huvudet, mat och kläder, hjälp att spåra familjen och psykosocial rådgivning.

Så här används pengarna

UNICEF vädjade om US$144 miljoner för att stödja de första sex månadernas nödhjälp. Den makalösa responsen från privatpersoner, företag och regeringar har vida överstigit detta mål. Därför har UNICEF meddelat givare att återstående bidrag kommer att användas för mer långsiktigt rehabiliterings- och rekonstrueringsarbete.

Nästan två tredjedelar av UNICEFs insamlade bidrag kommer från privata givare via de nationella kommittéernas kontor och via den internationella hemsidan (www.unicef.org). Resterande bidrag har kommit från regeringar.
Den 15 mars såg insamlingens in- och utgifter ut så här (USD):
Den totala insamlingen: $442 miljoner (Regeringar: $146 miljoner; Privata givare: $296 miljoner)
Totala utgifter till de första tre månadernas katastrofhjälp:
$ 70 miljoner
Totala anslag till UNICEF-kontor i drabbade länder:
$ 362 miljoner
Indonesien: $168 miljoner
Sri Lanka: $115 miljoner
Maldiverna: $31 miljoner
Thailand: $18,8 miljoner
Indien: $14,4 miljoner
Burma: $8,9 miljoner
Somalia: $2,6 miljoner
Malaysia: $2,2 miljoner

90-DAGARSRAPPORT

Nedanstående fakta täcker perioden 26 december till 15 mars. Det är viktigt att påpeka att UNICEF arbetar tillsammans med lokala och internationella organisationer. Resultaten är ett lagarbete och kan inte tillskrivas endast UNICEF.

Vatten och sanitet

Det har varit oerhört viktigt att förhindra att sjukdomar sprids i de tsunamidrabbade områdena. Att förse de drabbade med rent vatten och toaletter har därför varit en akut och högt prioriterad uppgift. Ett tecken på framgång är att inga vattenburna sjukdomar har brutit ut och rapporterats i något av de drabbade områdena. UNICEF har väsentlig erfarenhet i denna fråga och har varit ledande i satsningen.
Exempel på UNICEFs insatser:

 • Rent dricksvatten
 • Distribution av sanitets-kit
 • Byggande av akutlatriner
 • Renande och återuppbyggande av brunnar
 • Utbildning om hygien och sanitet

Nyckelinsatser från UNICEF:

 • 290 000 människor har fått tillgång till akutlatriner
 • 160 000 människor får dagligen minst 15 liter vatten var

Sjukvård och Näring

UNICEF hjälpt till med grundläggande sjukvård, som till exempel:

 • Botande och förebyggande av sjukdomar såsom diarré och malaria
 • Utdelning av näringstillskott till barn under fem års ålder och till gravida och ammande kvinnor
 • Återuppbyggnad och utbyggnad av vårdcentraler

Nyckelinsatser från UNICEF:

 • 1 120 000 barn har fått socker/saltlösning som förhindrar uttorkning
 • 770 000 människor har får sjukvårds-kit
 • 384 000 barn har fått A-vitamintillskott
 • 360 000 barn har vaccinerats

Utbildning

Eftersom hundratusentals elever drabbades av tragedin har en av UNICEFs prioriteringar varit att stödja och få tillbaka dessa barn till skolorna så fort som möjligt. De inledande insatserna har lett till att mellan 85 och 100 % av barnen har kommit tillbaka till skolorna. Tyngdpunkten ligger nu på att förbättra utbildningens kvalitet genom att återskapa förstörd infrastruktur, utbilda lärare och så vidare.

Nyckelinsatser från UNICEF:

 • 690 000 barn har fått skolmateriel genom school-in-a-box
 • 290 000 barn har fått recreation-kit

Skydd av barn

UNICEF fokuserar på att ta hand om och skydda ensamma och föräldralösa barn. Återförening med familj och släkt står överst på listan. Andra aktiviteter är psykosocialt stöd till barn och familjer som drabbats av tsunamin och att skydda barn mot våld och exploatering. Generellt stöder och stärker UNICEF lokala samhällen och institutioner i deras arbete med att skydda utsatta barn.

Läs mer om hur UNICEF hjälper barnen i de tsunamidrabbade länderna.

På vår internationella hemsida kan du läsa rapporten i sin helhet