Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF och WHO presenterar ny global vaccinationsstrategi

Pirozzi Ett nytt unikt initiativ har tagits för att skydda alla barn runt om i världen mot de farliga sjukdomar som kan undvikas med vaccin, som t ex mässling, kikhosta och stelkramp.

En ung kvinna i Mali blir vaccinerad mot stelkramp.Foto: UNICEF/Pirozzi Ett nytt unikt initiativ har tagits för att skydda alla barn runt om i världen mot de farliga sjukdomar som kan undvikas med vaccin, som t ex mässling, kikhosta och stelkramp.

UNICEF och Världshälsoorganisationen (WHO) har tillsammans utformat en ny global vaccinationsstrategi, “The Global Immunization Vision and Strategy” (GIVS), som antogs av alla de regeringar som möttes vid Världshälsoförsamlingen i Genève den 25 maj. GIVS är en ambitiös strategi för att bekämpa sjukdomar som kan undvikas med vaccin, sjukdomar som dödar över två miljoner människor varje år av vilka två tredjedelar är barn.

Målet är att vaccinera 80 % i varje land

GIVS sträcker sig över perioden 2006-2015 och erbjuder flera olika varianter för att länderna ska kunna välja den strategi som passar just deras behov. Man vill främst rikta uppmärksamheten mot de allra fattigaste människorna i slumområden och i svåråtkomliga och isolerade regioner.
Avsikten med den nya strategin är att vaccinera fler barn, att introducera ett spektrum av nya vacciner och teknologier och att tillhandahålla även andra hälsoinsatser i samband med att man vaccinerar barn. På de platser som är svåra att nå vill man t ex passa på att dela ut myggnät mot malaria och näringstillskott.
Målet är att i varje land vaccinera 80 % av befolkningen i alla regioner före 2010.
Glada skolbarn i Kenya som just blivit vaccinerade mot mässling.Foto: UNICEF/Geenen Skolbarn i staden Naivasha i Kenya har just blivit vaccinerade mot mässling.

En av världens största hälsosucéer

Vaccinationer har varit en av världens mest lyckosamma och kostnadseffektiva hälsoinsatser i vår historia. Vaccin har utrotat smittkoppor, minskat antalet fall av polio med 99 % sedan 1988 och även kraftfullt minskat antalet sjukdoms- och dödsfall i bland annat difteri, kikhosta och mässlingen. Bara år 2003 kunde vaccinationer förhindra över två miljoner dödsfall.

Många miljoner fortfarande utan skydd

Trots detta är vaccinationer långt ifrån självklart i många länder och i en del länder har andelen och antalet vaccinerade faktiskt sjunkit. År 2003 var fortfarande omkring 27 miljoner barn och 40 miljoner gravida kvinnor inte skyddade mot sjukdomar som kan undvikas med hjälp av vaccin.

– Ett av fyra barn har fortfarande inte tillgång till livsavgörande vaccin, säger UNICEFs högsta chef Ann Veneman. Den nya strategin påvisar att om vi ska förbättra möjligheterna för barns överlevnad, så måste vaccinationerna fortsätta år ut och år in.

Skräddarsytt regeringssamarbete

För att kunna möta alla länders olika behov, kommer UNICEF och WHO att i nära samarbete med regeringarna hjälpa till med utformningen, finansieringen och genomförandet av nationella vaccinationsprogram. Regeringarna blir på detta sätt manade att sätta vaccinationer högt upp på dagordningen. Något som UNICEF och WHO menar är absolut nödvändigt för att kunna uppnå Millenniemålen till år 2015.