Gå till innehållet
Laddar…

Utbildning bästa sättet att förhindra barnarbete

Runt om i världen tvingas miljontals barn att arbeta. Två tredjedelar av dem har tunga farliga uppgifter, t ex i gruvor och stenbrott. UNICEF kämpar för att få barnen till skolan istället.

En pojke bär en stor sten.Foto: UNICEF Runt om i världen tvingas miljontals barn att arbeta. Två tredjedelar av dem har tunga farliga uppgifter, t ex i gruvor och stenbrott. UNICEF kämpar för att få barnen till skolan istället.

Omkring 246 miljoner barn måste arbeta för att försörja sig. Barn så unga som fem år tvingas till långa dagar av tungt arbete. Barnen får ofta de tyngsta och smutsigaste uppgifterna. FN uppskattar att nära 70 % av de arbetande barnen, det vill säga cirka 171 miljoner barn, arbetar i gruvor och stenbrott eller med kemikalier, bekämpningsmedel och tunga maskiner.

Kampanj mot barnarbete i gruvor

I samband med Världsdagen mot barnarbete har UNICEF tillsammans med Internationella arbetsorganisationen (ILO) inlett en kampanj mot barnarbete i gruvor. Ett farligt arbete som ofta innebär att spränga, att krypa i gångar under rasrisk eller att krossa sten till grus med verktyg avsedda för vuxna. Barn som arbetar i stenbrott, i guld-, kol-, diamant- och ädelmetallgruvor i Afrika, Asien och Sydamerika riskerar att dö, skadas eller bli kroniskt sjuka.
ILO vill nu införa förbud mot barnarbete i små familjegruvor och stenbrott inom tio år. Regeringar och arbetsgivare uppmanas att ge ekonomisk hjälp till sådana gruvor för att de ska sluta utnyttja barn. Omkring en miljon barn i mellan 5 och 17 år arbetar i sådana smågruvor.

Pilotprojekt över hela världen

I samarbete med regeringar over hela världen driver UNICEF skräddarsydda pilotprojekt för att befria barn från farligt arbete och ge dem möjlighet att gå i skolan.
Ett lyckat exempel finns i Peru, närmare bestämt i Santa Filomena. Här arbetade förr 200 000 barn med guldutvinning. På fyra år har verksamheten kommit att bli ”barnarbetsfri”, uppger ILO.

Utbildning är bästa skyddet mot barnarbete

Överallt där barnarbete existerar kämpar UNICEF för att skapa en trygg och säker miljö för barnen – ett skyddsnät som bildas när regeringar och alla samhällsmedborgare jobbar tillsammans för att skydda barn mot alla former av exploatering.

– Vi måste få bort exploateringen av barn på arbetsplatser, säger UNICEFs högsta chef Ann Veneman. Att få barnen till skolorna är vårt bästa försvar mot barnarbete idag och för nästa generation.