Gå till innehållet
Laddar…

HALVÅRSRAPPORT FRÅN TSUNAMILÄNDERNA

!(left)media/images/smallthumb_gulligtjejhq050322joshes_copy1.jpg(En indonesisk flicka.)!

Den 21 juni presenterade UNICEF sin halvårsrapport med en fullständig redovisning av våra insatser hittills i katastrofländerna.
Här nedan har vi samlat korta fakta om hur vi har hjälpt alla de barn och familjer som drabbats av tsunamin.
*Läs mer om vårt återuppbyggnadsarbete på tsunami-sidan.*

Indonesien

UNICEF levererar Foto: UNICEF/Susanto

 • delat ut 100 000 myggnät för att skydda cirka 200 000 barn och kvinnor mot malaria
 • Vaccinerat närmare 1 100 000 barn mot mässlingen
 • Gett 400 000 barn A-vitamin, som skyddar mot blindhet och efterblivenhet
 • Delat ut 2,6 miljoner järntabletter till 26 000 gravida kvinnor
 • 10 000 kvinnor har fått en säkrare förlossning tack vare 500 förlossningskit
 • 1 miljon doser socker-salt-lösning har delats ut för att förhindra livshotande uttorkning till följd av diarré
 • 28 000 människor har fått 15 liter dricksvatten varje dag, 84 000 har fått 5 liter dricksvatten varje dag
 • över 53 000 människor har fått tillgång till hygienisk sanitet
 • distribuerat hygienkit med tvål, tandborste, tandkräm, hink, handduk, sarong och bindor till 83 000 familjer
 • närmare 800 000 barn har fått tillgång till ”school-in-a-box”
 • 17 000 barn har fått psykosocialt stöd och vård vid 21 stödenheter
 • över 1 000 barn som kommit ifrån sina föräldrar har registrerats

Sri Lanka

Barn pumpar volleyboll i Sri Lanka.Foto: UNICEF/Shezad Noorani

 • distribuerat 1,6 miljoner A-vitamindoser till 450 000 barn
 • gett 700 000 människor varav 60 000 barn tillgång till vacciner tack vare kylutrustning som är nödvändig för att vaccinerna ska hålla sig
 • försett 100 000 människor med 15 liter dricksvatten per dag
 • tillfälliga och permanenta toaletter åt 49 000 människor
 • installerat 422 vattenhål, renat 650 brunnar
 • avfallshantering i läger för 45 000 människor
 • försett 81 000 barn med sport- och lekutrustning
 • tagit fram tyg till 120 000 skoluniformer
 • städat upp 170 skolor och satt upp 97 tillfälliga skolor
 • ordnat fosterfamiljer åt 650 barn, följt upp 4 900 ensamma barn som till exempel förlorat en förälder
 • gett psykosocialt stöd till 43 000 barn
 • försett 66 000 familjer med hygienmaterial, myggnät, kokkärl, vattenreningstabletter, hinkar, madrasser, sovsäckar med mera

Maldiverna

Flicka i flyktingläger.Foto: UNICEF

 • vacciner till alla barn i landets vaccineringsprogram
 • nödmat till 5 000 barn
 • försett 1 750 barn med mat i ett halvår
 • byggt 39 tillfälliga klassrum
 • försett 32 000 barn med skolmaterial
 • försett 24 000 barn med lek- och sportutrustning
 • distribuerat rent vatten till 85 000 människor
 • utbildat 61 personer i hygien och hälsovård
 • nått 25 000 barn och 50 000 kvinnor med vaccinationer tack vare att vi sett över hela ”kylkedjan”
 • gett kokkärl till 5 000 familjer
 • försett 20 förskolor med böcker, leksaker och annat pedagogiskt material

Indien

ett barn får sockersaltlösningFoto: UNICEF/Shezhad Noorani

 • Försett över 70 000 barn med skolmaterial
 • Försett 40 000 barn med sport- och lekutrustning
 • Utbildat över 400 lärare och andra nyckelpersoner i hur de kan hjälpa barnen bearbeta sina upplevelser
 • Försett drabbade områden med 2 300 vattentankar för rent vatten
 • Renoverat barnhälsovårdscentraler
 • Byggt över 4 000 toaletter och ordnat hygienisk sanitet åt 36 000 hemlösa människor

Thailand

Skrattande barn i Thailand.Foto: UNICEF/Pallava Bagla

 • Nått 150 000 barn med psykosociala aktiviteter
 • Försett 141 000 barn i 800 skolor och förskolor med skolböcker och sportutrustning
 • Ordnat med skolstipendier, transport och tillfälliga skolor till 2 000 barn som lever i läger
 • Utbildat 100 volontärer till lokala bevakare av barns rättigheter
 • Försett 12 skolor och 2 000 familjer med rent vatten och toaletter

Burma

 • försett 55 000 familjer med myggnät mot malaria
 • försett 53 kustbyar med mediciner
 • material till toaletter åt 2 000 familjer
 • distribuerat rent vatten åt 9 000 människor
 • renoverat 400 skolor
 • försett 60 000 elever med skolmaterial

Malaysia

 • psykosocial hjälp till 400 ungdomar och mödrar
 • utbildning i traumabearbetning

Somalia

Pojke i Somalia.Foto: UNICEF

 • vaccinerat över 1 135 barn mot mässlingen och gett dem A-vitamin
 • borrat 10 grunda brunnar, byggs 30 latriner och tagit fram 3 stora vattentankar om vardera 15 000 liter

Här kan du läsa mer om situationen i de tsunamidrabbade länderna.