Gå till innehållet

24 miljoner barn vaccineras mot polio i Indonesien

I spåren av tsunamin har det fruktade polioviruset slagit till mot barnen i Indonesien. Sedan mars i år har 225 barn förlamats i sjukdomen. Nu genomförs en omfattande vaccinationskampanj för att få stopp på spridningen.

I spåren av tsunamin har det fruktade polioviruset slagit till mot barnen i Indonesien. Sedan mars i år har 225 barn förlamats i sjukdomen. Nu genomförs en omfattande vaccinationskampanj för att få stopp på spridningen.

Polioutbrottet i Indonesien är ett stort bakslag för kampen mot polio. Fram till i mars i år hade Indonesien varit helt fria från polio sedan 1995.

– Risken är stor att viruset sprids till grannländerna, säger David Heymann, expert på polio vid Världshälsoorganisationen.

Svårt nå alla barn

Utbrottet av polio i Indonesien är landets största hittills och därför tar man nu till en stor vaccinationskampanj för att i tid få stopp på viruset i området. Indonesien består av 6 000 bebodda öar och det är svårt att nå alla barn. Hundratals frivilligorganisationer med totalt över 750 000 frivilliga hälsoarbetare genomför kampanjen.

Flera omgångar

För att nå alla barn med fullgott skydd vaccinerar man i flera omgångar. Första genomfördes i slutet av augusti. Kompletterande vaccinationer kommer att ges i slutet september och början av november.

Polio i sex länder

Idag finns polioviruset i sex länder: Nigeria, Indien, Pakistan, Afghnistan, Niger och Egypten. Men ytterligare 18 länder, som klassats som poliofria, har sedan år 2003 haft enstaka utbrott av polio.