Gå till innehållet
Laddar…

Skolmat får fler barn till skolan i Nigeria

Alla skolbarn i Nigeria ska få ett mål mat varje dag de är i skolan. ? Det finns starka bevis på att ett komplett mål mat om dagen hjälper skolbarn till effektiv inlärning och ökar barnens närvaro i skolan. Resultatet blir även bättre skolresultat och att eleverna avslutar sina studier när de är färdiga, inte innan, säger Ayalew Abai, UNICEF:s representant i Nigeria.

Alla skolbarn i Nigeria ska få ett mål mat varje dag de är i skolan. ? Det finns starka bevis på att ett komplett mål mat om dagen hjälper skolbarn till effektiv inlärning och ökar barnens närvaro i skolan. Resultatet blir även bättre skolresultat och att eleverna avslutar sina studier när de är färdiga, inte innan, säger Ayalew Abai, UNICEF:s representant i Nigeria.

I slutet av september invigde Nigerias president Olusegun Obasanjo det nationella hälsoprogrammet som innebär att alla landets skolbarn ska få ett mål mat varje dag de är i skolan. Invigningen skedde på Kuje grundskola, som är en av de skolor i landet som UNICEF stödjer.

Bättre näring – bättre lärande

Hälsoprogrammet ska förbättra skolbarnens näringsintag och samtidigt öka deras närvaro i grundskolan.
Inledningsvis kommer 2,5 miljoner elever i 12 stater i Nigeria få ett mål mat om dagen. I landet finns det 25 miljoner skolbarn och ytterligare 7,3 miljoner barn som inte går i skolan (varav de flesta är flickor).
För att uppnå millenniemålen så finns det, trots projektet, mycket kvar att göra.

Komplement till UNICEFs insatser

Hälsoprogrammet kommer att bli ett bra komplement till UNICEFs utbildningsprojekt i Nigeria. UNICEFs projekt skapar barnvänliga skolor med särskild fokus på jämställdhet, d v s att de ska vara lika bra för flickor som för pojkar. Sedan 2002 har 300 skolor fått tillgång till bl.a. vatten, latriner, klassrum, bibliotek, utbildade lärare och en säker omgivning.

? Jag ser fram emot ett Nigeria där skolbarnen är mätta, glada och ivriga att gå till en skola som är barnvänlig och stimulerande, sa president Olusegun Obasanjo innan han invigde projektet på Kuje grundskola.