Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF ger hiv/aids ett barns ansikte

UNICEF lanserar den globala kampanjen ”Unite for children, Unite against aids” för att göra barnen synliga i hivaids-epidemin.

!(full)media/images/thumb_logo_opt.jpg(Logga aids-kampanj )!

UNICEF lanserar den globala kampanjen ”Unite for children, Unite against aids” för att göra barnen synliga i hiv/aids-epidemin.

Under de senaste två åren har antalet barn som blivit föräldralösa på grund av hiv/aids ökat från 11,5 miljoner till 15 miljoner. År 2004 dog 510 000 barn under 15 år av aidsrelaterade sjukdomar och 640 000 nya barn blev smittade. Över 2,2 miljoner barn lever idag med hiv-viruset, och ett nytt barn smittas varje minut.

Barnen bortglömda

UNICEF menar att det är en skandal att barn som drabbats av hiv/aids hittills varit helt osynliga i debatten och dessutom saknat tillgång till grundläggande och förebyggande hälsovård. Mindre än 5 procent av de hiv-positiva barnen får till exempel inte medicin. Och 90 procent av de som blivit föräldralösa på grund av sjukdomen lämnas utan hjälp åt sitt öde.
Med den globala kampanjen som kommer att pågå under fem år, vill UNICEF nu ändra på detta och lyfta upp barnens behov på agendan.

Alla måste hjälpas åt

Kampanjen ska förena världen i arbetet för att hjälpa barnen som drabbats av hiv/aids. Regeringar, FN-organisationer, ideella organisationer, företag och privatpersoner har alla en roll i kampanjen. På fem år ska fyra klart definerade mål nås, och det kräver vilja och en insats från alla håll. UNICEF Sverige kommer att aktivt gå med i kampanjen under år 2006. Men redan nu startar vi en insamling.
Här kan du skänka pengar till barnen som drabbats av hiv/aids.

15 miljoner föräldralösa

  • Varje minut dör ett barn av aids-relaterade sjukdomar.
  • Varje minut smittas ett barn av hiv/aids
  • Varje minut smittas fyra ungdomar mellan 15-24 år av aids.
  • Mindre än fem procent av världens alla hiv-smittade barn får medicinsk behandling.
  • 15 miljoner barn har förlorat minst en av sina föräldrar på grund av aids. miljoner av dem tvingas klara sig alldeles själva utan hjälp. År 2010 kommer siffran att ha stigit till 18 miljoner barn (enbart i Afrika söder om Sahara)
  • Ett tiotal miljoner barn saknar lärare, vårdpersonal och andra vuxna som tar hand om och beskyddar dem.

20 miljoner döda hittills

? Efter nästan 25 år s epidemi får mindre än tio procent av barnen som drabbats av hiv/aids hjälp och alltför många föräldralösa lämnas ensamma åt sitt öde för att bli vuxna alltför snabbt eller inte alls, säger FNs generalsekreterare Kofi Annan.

? Under de senaste 25 åren har aids tagit livet av mer än 20 miljoner människor. Den genomsnittliga levnadsåldern i de hårdast drabbade länderna har sjunkit med upp till 30 år. Med denna kampanj sätter vi upp konkreta mål för att fram till år 2010 förbättra villkoren för barn som lever med hiv/aids, säger UNICEFs högsta chef Ann Veneman.

KAMPANJEN HAR FYRA VIKTIGA MÅL
SOM SKA UPPNÅS TILL ÅR 2010:

1. Förhindra överföring från mor till barn

Majoriteten av barn under 15 år som dör av hiv/aids-relaterade sjukdomar smittas av sin mamma. Ändå får mindre än tio procent av alla gravida hiv-positiva kvinnor tillgång till den behandling och kunskap som krävs för att undvika att smitta sina barn.
*Målet är att 80 procent av alla gravida, hiv-smittade kvinnor ska få kunskap och rätt behandling.*

2. Ge barnen rätt medicin

Mindre än 5 procent av världens hiv-positiva barn får den medicin som krävs. Och bara 1 procent av alla de barn vars mammor är hiv-smittade får s k cotrimoxazole, en billig typ av antibiotika som har visat sig kunna minska barnadödligheten för hiv-positiva småbarn med 43 procent.
*Målet är att 80 procent av de smittade barnen ska få bromsmedicin och/eller antibiotika.*

3. Förhindra smitta

Hälften av alla nya hiv-smittade är tonåringar och ungdomar mellan 15-24 år. Men majoriteten av unga människor har ingen tillgång till den information, kunskap och service som behövs för att kunna skydda sig mot smitta. UNICEF ska se till att 80 procent av ungdomarna har kunskap om hur man skyddar sig mot hiv/aids.
*Målet är att minska antalet ungdomar som lever med hiv med 25 procent.*

4. Skydda och stötta föräldralösa barn

Barn som förlorat föräldrar i hiv/aids är mycket sårbara. Långt innan föräldern dör måste barnen, oftast flickorna, ta en vuxens ansvar och ta hand om både den sjuke och yngre syskon, skaffa pengar till hälsovård och se till att det finns mat på bordet. Många måste sluta skolan och har inte längre tid att leka. De tvingas ut i arbete, prostitution och kriminalitet. Det är nödvändigt att öka tryggheten och förbättra uppväxtvillkoren för de här barnen genom att se till att myndigheterna gör allt för att beskydda dem. Det gäller att stötta deras familjer och lokalsamhällen och erbjuda dem skola och hälsovård.
*Målet är att 80 procent av de mest utsatta barnen ska få socialt stöd och den hjälp de behöver.*

Åtskilliga miljarder dollar krävs under de närmaste åren

UNICEF menar att barnen måste komma först i kampen mot aids. Enligt FN krävs 55 miljarder dollar under de närmaste tre åren (av dessa 28 miljoner enbart under 2008) för att kunna få bukt med sjukdomen. Världens länder måste öka bidragen dramatiskt och framförallt öronmärka en betydande del av pengarana till alla de miljontals barn som på olika sätt drabbas av hiv/aids.

Läs mer om barn och hiv/aids i vårt faktablad.

Läs mer om kampanjen på UNICEFs internationella hemsida.

Klicka på länken nedan för att ta del av UNICEFs rapport Children the Missing face of AIDS.
Children – the missing face of aids (PDF)