Gå till innehållet
Laddar…

300 000 barn i Niger har räddats från undernäring, men krisen är långt ifrån över

Tack vare en massiv insats i Niger räddades många barn under den stora matkrisen tidigare i år. Men en undersökning som UNICEF har tagit fram tillsammans med landets regering, visar att undernäringen bland barnen fortfarande är oacceptabelt hög. Långsiktig planering krävs för att få bukt med problemet.

Tack vare en massiv insats i Niger räddades många barn under den stora matkrisen tidigare i år. Men en undersökning som UNICEF har tagit fram tillsammans med landets regering, visar att undernäringen bland barnen fortfarande är oacceptabelt hög. Långsiktig planering krävs för att få bukt med problemet.

En kvinna ger ett barn näringsdryck.Den stora hungerkatastrofen i Niger under 2005 var en följd av 2004 års torka, gräshoppsinvasion samt minskad tillgång på mat och hälsovård. Skördarna gav nästan ingenting och matkrisen förvärrade landets redan existerande problem med undernäring.
UNICEF driver sedan länge ett omfattande utvecklingsprogram i Niger som är ett land med enorma problem när det gäller barns hälsa, näring, utbildning och tillgång till rent vatten.

Lyckat samarbete

Sedan i somras har UNICEF i samarbete med regeringen och ett tjugotal andra organisationer gjort en massiv insats för att rädda barns liv. Över 300 000 undernärda barn har fått behandling och 95 procent av dem har blivit friska.

– Vi är stolta över över den här unika prestationen, säger Noel Marie Zagre, chef för näringsavdelningen inom UNICEF Niger. Men resultatet från undersökningen visar att arbetet är långt ifrån över.

Behandling på näringscenter

I den stora räddningsinsatsen har landets lokala medicinska näringscenter spelat en viktig roll. Här får undernärda barn behandling och näringstillskott. UNICEF förser centren med medicin, utrustning och mat samt utbildar hälsoarbetare i hur man behandlar allvarligt undernärda barn.

Ett barns överarm mäts med måttband.© UNICEF/Radhika Chalasani Genom att mäta överarmen kan man se om ett barn lider av undernäring. UNICEFs enkla lilla måttband med hål i ena änden är enkelt att trä på och läsa av.

Fortsatt hög undernäring

Som en uppföljning till den stora matkrisen under 2005 har UNICEF, the Center for Disease Control (CDC) i Atlanta och regeringen i Niger genomfört en undersökning som visar att undernäringen bland barnen i Niger är mellan 9 och 18 procent. Orsaken är brister i amningsrutiner och små barns matvanor.

Näringskatastrof

Undersökningen visar att 15,3 procent av barn under fem års ålder lider av akut undernäring. Med undantag av huvudstaden är undernäringen över 10 procent i Nigers alla regioner. Enligt experter klassas denna nivå som en näringskatastrof.

Långsiktig planering krävs

För experterna som dagligen kämpar mot undernäringen är de här siffrorna är ingen nyhet. De dokumenterar den verklighet som råder i landet. Niger har sedan många år tillbaka tampats med allvarlig undernäring. Långsiktiga utvecklingsprogram krävs för att få bukt med problemet.

Kulturella faktorer

Undersökningen har hjälpt till att identifiera några av de underliggande orsakerna till undernäringen i landet. Kulturella faktorer och socialt beteende som t ex brister när det gäller amningsrutiner och små barns matvanor har stor betydelse.

– Om Nigers höga undernäringssiffror ska minska är det nödvändigt att arbeta långsiktigt med dessa kulturella beteendeproblem, menar Karim Adjibade, UNICEFs chef i Niger.

Handlingsplan

Resultatet av undersökningen kommer nu att användas av regeringen, UNICEF och samarbetspartners för att planera landets näringsprogram för 2006. En handlingsplan som baserar sig på undersökningsresultaten håller på att slutföras. Den syftar till att minska de höga undernäringssiffrorna genom fem viktiga insatser:

  1. Fortsatt stöd till lokala näringscenter som ger undernärda barn rätt behandling.
  2. Förebyggande aktiviteter: utbildning för att ändra beteenden och förbättra matvanor bland barn, regelbunden avmaskning, näringstillskott till barnen samt utdelning av myggnät som skydd mot malaria.
  3. Skapa ett kontrollsystem för att ha koll på undernäringen i landet.
  4. Stödja alla initiativ som ger barn under fem år tillgång till gratis hälsovård.
  5. Hjälpa regeringen att ta fram och genomföra en nationell näringspolicy.

Här kan du skänka pengar till UNICEFs arbete för att hjälpa alla barn som har det svårt världen över.