Gå till innehållet
Laddar…

Fortsatt svårt för barnen i Malawi

Stor fattigdom, dåliga väderförhållanden och dålig skörd tillsammans med hög förekomst av hiv/aids och kolerautbrott gör situationen i Malawi allvarlig. UNICEF finns på plats och ser till att undernärda barn får mat, medicin och att de som blivit föräldralösa på grund av hiv/aids får den hjälp de behöver.

Stor fattigdom, dåliga väderförhållanden och dålig skörd tillsammans med hög förekomst av hiv/aids och kolerautbrott gör situationen i Malawi allvarlig. UNICEF finns på plats och ser till att undernärda barn får mat, medicin och att de som blivit föräldralösa på grund av hiv/aids får den hjälp de behöver.

40 procent av befolkningen, nära 5 000 000 människor, är i akut behov av hjälp med mat. Av dem är en miljon barn under fem år och gravida kvinnor. Landet har en extremt hög förekomst av hiv/aids, som orsakar ungefär 70 procent av alla dödsfall på sjukhusen. Ungefär 400 000 barn har blivit föräldralösa på grund av aids och många av dem tas om hand av släktingar som redan tidigare var hårt ekonomiskt utsatta.

Ökning av antalet undernärda barn

Antalet allvarligt undernärda barn har stigit med 54 procent i december 2005 jämfört med samma månad året innan. Värst är det på landsbygden och i de södra och centrala delarna av landet. Som en följd av de kraftiga regn som faller i regionen, drabbas många områden dessutom just nu av översvämningar. Sedan början av oktober 2005 fram till den 22 januari 2006 har 828 fall av kolera rapporterats, att jämföra med 216 rapporterade fall under samma tid kolerasäsongen 2004/2005.

Vad gör UNICEF?

UNICEF behandlar nästan 3500 undernärda barn varje månad, ser till att de får rätt näring och mediciner. UNICEF tillsammans med World Food Programme når omkring 130 000 barn och gravida och ammande kvinnor med mat.

UNICEF förser drabbade områden med nödvändiga mediciner och andra materiel för att minska kolera- och mässlingsutbrott.

UNICEF stödjer även ett matprojekt där 620 skolor (500 000 grundskoleelever) får mat.

Ge ett bidrag till barnen i Malawi

UNICEF har samlat in nästan 11,5 miljoner USD för att hjälpa barnen i Malawi, men det behövs mer ? minst 1, 5miljoner USD.

Sedan tidigare stöder UNICEF Sverige ett projekt som ger föräldralösa barn en tryggare vardag. Läs mer om projektet här »

Ge ett bidrag till UNICEFs arbete för barn »