Gå till innehållet
Laddar…

Barnen far illa i Perus kokainområden

I de delar av landet där kokain odlas lever människor i extrem fattigdom och under mycket tuffa förhållanden. Brist på rent vatten, avlopp, hälsovård och utbildning hindrar barnen att växa och utvecklas. Det visar en undersökning från UNICEF.

I de delar av landet där kokain odlas lever människor i extrem fattigdom och under mycket tuffa förhållanden. Brist på rent vatten, avlopp, hälsovård och utbildning hindrar barnen att växa och utvecklas. Det visar en undersökning från UNICEF.

I Apurímac och Ene River valleys och i Alto Huallaga finns de flesta av Perus kokainodlingar. Med undersökningen ”Children in the Coca Areas” vill UNICEF uppmärksamma den allvarliga situationen bland barnen i området.

? Levnadsförhållandena i de här områdena är mycket besvärliga för barnen. Många har svårt att fullfölja sin grundskoleutbildning på grund av att de börjar arbeta tidigt, blir gravida redan i tonåren och för att det finns för få skolor. Täckningen är bara 24,5 % jämfört med 50 % i städerna. Vi gör allt vi kan för att förändra situationen för de här barnen, säger Nils Kastberg, chef för UNICEF i Latinamerika.

De flesta barn arbetar

Här är det en självklarhet att barnen arbetar för att bidra till familjens försörjning. 90 % av barnen hjälper till hemma eller på familjens farm. Undersökningen visar att varken barn eller ungdomar tycker att arbete är något som krockar med utbildning. Men siffror visar att många slutar skolan när de blir tonåringar. 99 % av barn under 13 år går i skolan, medan endast 87 % av dem mellan 13 och 17 år.

Tonårsgraviditeter är vanliga

Undersökningen visar 21 % av tonårsflickorna (15-19 år) i området har fått barn eller väntar sitt första. Dessa flickor förnekas rätten att gå i skolan eftersom samhället tycker att de framstår som dåliga exempel för andra flickor.
Ett annat problem är att gravida kvinnor inte får den hälsovård som de behöver.

Många barn är sjuka

Mer än 26 % av barnen över fem år lider av diarré och 35 % har hosta. Luftvägsinfektionerna beror på de fuktiga väderförhållanden i området, medan diarrésjukdomarna beror på brist på rent vatten, avloppssystem och god hygien. Endast 35 % av alla hem är anslutna till allmänna vattensystem och bara 5,5 % till avloppssystem. Endast 60 % har toaletter och septitankar.

Här kan du skänka pengar till UNICEFs arbete för att förändra barns liv runt om i världen »