Gå till innehållet
Laddar…

Stelkramp utrotad hos nyfödda och gravida i Vietnam

Hälsomyndigheten i Vietnam har i samarbete med UNICEF och Världshälsoorganisationen (WHO) lyckats utrota stelkramp hos landets nyfödda och gravida kvinnor. Stelkramp dödar varje år tiotusentals nyfödda, de flesta i u-länder. Sjukdomen kallas ofta ”den tysta döden” eftersom de flesta dör i avlägsna och fattiga samhällen där både födslar och dödsfall förblir oregistrerade.

Hälsomyndigheten i Vietnam har i samarbete med UNICEF och Världshälsoorganisationen (WHO) lyckats utrota stelkramp hos landets nyfödda och gravida kvinnor. Stelkramp dödar varje år tiotusentals nyfödda, de flesta i u-länder. Sjukdomen kallas ofta ”den tysta döden” eftersom de flesta dör i avlägsna och fattiga samhällen där både födslar och dödsfall förblir oregistrerade.

Det finns två sätt att undvika att barn drabbas. Det första är att deras mammor blir vaccinerade medan de är gravida. Det andra är att se till att förhållandena vid förlossning är hygieniska och att man använder sterila instrument och kläder.

Om stelkramp hos nyfödda och gravida kvinnor utrotas i de mest underutvecklade områdena i ett land, kan man räkna med att det även utrotats i mer utvecklade områden. En undersökning i tre fattiga distrikt som UNICEF gjort tillsammans med Vietnams regering, visar att det numera är färre än en nyfödd på 1000 som dör i stelkramp.

Vaccin till gravida kvinnor minskar dödsfallen

På 1980-talet berodde omkring tio av 1000 dödsfall bland nyfödda på stelkramp. Omkring 20 000 vietnamesiska bebisar dog då av stelkramp före en månads ålder. Sedan 1991 har stelkrampsvaccin getts till gravida kvinnor i Vietnam, och sedan 1993 har kampen mot sjukdomen trappats upp genom att man har vaccinerat ännu fler kvinnor i högriskområden. Det är detta som nu gett resultat.

Samarbete ger resultat

Arbetet i Vietnam har visat att engagemang från regeringen, hårt arbete och samarbete ger resultat. Förhoppningsvis kommer även andra länder i regionen följa Vietnams exempel. Ytterligare fem länder i regionen måste nå målet som innebär att det på distriktsnivå dör mindre än en av 1000 nyfödda på grund av stelkramp.

Idag firar hälsomyndigheterna i Vietnam 20 år med vaccinationsprogrammet, som är grunden för utrotningen av stelkramp hos nyfödda som tidigare var ett folkhälsoproblem. År 2000 var stelkramp bland nyfödda ett problem i 58 länder. Av dessa är Vietnam det nionde landet som har lyckats utrota sjukdomen -och det allra första ostasiatiska. De övriga är Eritrea, Malawi, Namibia, Nepal, Rwanda, Sydafrika, Togo och Zimbabwe.