Gå till innehållet
Laddar…

Oroligheter i Tchad tvingar människor att fly

I N'Djamena och östra Tchad har över 60 000 flytt från sina hem. UNICEF arbetar för att få fram nödhjälp och service inom hälsa, vatten, sanitet, utbildning och skydd mot våld och övergrepp. Nu vädjar UNICEF om 2,7 miljoner USD för att kunna hjälpa de nödställda.

I N’Djamena och östra Tchad har över 60 000 flytt från sina hem. UNICEF arbetar för att få fram nödhjälp och service inom hälsa, vatten, sanitet, utbildning och skydd mot våld och övergrepp. Nu vädjar UNICEF om 2,7 miljoner USD för att kunna hjälpa de nödställda.

Karta över Sudan och Chad© UNICEF UNICEF arbetar tillsammans med regeringen och med andra samarbetsparter för att hjälpa flyktingarna. Strategin är att se till att samhällen på relativt säkra platser i landet tar emot och hjälper dem som varit tvungna att fly.

Många byar har visat stor villighet att ta emot flyktingarna, mycket tack vare uppmuntran från den lokale sultanen. Men dessa byar har dåliga resurser även i goda tider och de sträcks nu bortom sin egen kapacitet för att förse sig själva och nykomlingarna med vatten, hälsovård och utbildning. De utökade samhällena kommer sannolikt att få brist på mat inom ett par månader och om inte nykomlingarna kan återvända till sina hem innan regnsäsongen börjar i juni, kommer de att behöva tillgång till land, verktyg och utsäde för att kunna stanna till skörden i slutet av året.

Vatten

UNICEFs främsta roll är att snabbt utöka antalet byar som har tillräcklig vattentillgång för att tillgodose den utökade befolkningen. De få byar som idag har tillräcklig vattentillgång, kommer att överbefolkas, vilket kommer att leda till vattenbrist, ökande sjukdomar och hög risk för tvister mellan invånarna och deras gäster.

UNICEF har ökat pump- och lagringskapaciteten på vattenkällor som ger mycket vatten. Tillfälliga vattenställen har etablerats på ställen där man kommer åt grundvattnet. Dessa platser kommer att förloras i översvämningarna i juni ? augusti, men de ger vatten nu när det behövs. UNICEF förser också såväl byarna och nykomlingarna med dunkar för transport och lagring av vatten.

Sanitet

Nykomlingarna bygger snabbt nya hus av vass och gräs, vilket är tillräckligt fram till regnen i juni. Men det finns få latriner redan tidigare i byarna, något som är ett problem redan i goda tider och det kan leda till allvarliga hälsoproblem med den ökade befolkningen.

UNICEF stödjer byggandet av hus och bylatriner genom att använda sig av modeller från de sudanesiska flyktinglägren. Tvål delas ut till alla familjer och undervisning om hygien kommer att genomföras.

Hälsa och näring

Barn och kvinnor från existerande byar har relativt hög vaccination mot mässling och de nytillkomna görs av Läkare utan gränser med material från UNICEF.

UNICEF kommer att fortsätta med vaccinationerna och även distribution av vitamin A och maskmedel ? två enkla och billiga aktioner som i stor utsträckning kan medverka till att barn slipper bli sjuka och undernärda. UNICEF kommer att utöka mat- och hälsocentren för att se till att det finns tillräckligt när nykomlingarna anländer.

Om finansieringen säkras, kan byarna och de nytillkomna även få impregnerade myggnät för att minska malariasmitta ? den största dödsorsaken för barn under fem i Tchad.

Kontroll av epidemier

UNICEF förbereder sig för att kunna kontrollera och behandla hjärnhinneinflammation, hepatit och kolera, tre sjukdomar som ofta uppkommer vid stora koncentrationer av människor. År 2006 är det högre risk för utbrott av hjärnhinneinflammation i Tchad och riskerna ökar med höga koncentrationer av människor. Detsamma gäller hepatit och kolera, som uppkommer i stort sett varje år under regnsäsongen i Tchad. I samarbete med Läkare utan gränser har man laddat upp med mediciner och vaccin mot hjärnhinneinflammation har beställts. Lager av vattenrening har också fyllts upp för nödfall.

Utbildning

I de flesta av de existerande samhällena består skolorna av primitiva hyddor med lärare som har begränsad eller ingen utbildning, en eller två böcker och elever som saknar skolmaterial.

I flyktingområdena kommer UNICEF att trappa upp byggandet av nya skolor samt hjälpa byarna att utöka kvalitén och kapaciteten på skolorna så att även de nykomna barnen kan gå i skolan. UNICEF kommer att bygga skolor liknande dem som byggts i flyktinglägren med school-in-a-box, plastmattor att sitta på, svarta tavlor och andra skolmaterial. World Food Programme kommer att sätta upp ställen där barna kan få mat under skoldagarna.

Skydd mot våld och övergrepp

De nya i byarna har flytt från osäkerhet och många har bevittnat eller varit offer för chadiska Janjaweed. Hittills har så gott som alla barn fått sällskap av familjen eller andra vuxna som barnet känner. Det finns emellertid en stress som kommer av våldet och flytten och dedt finns risk för oroligheter mellan byarna och nykomlingarna, speciellt om resurserna minskar på grund av de nytillkomna.

UNICEF kommer därför ? i samarbete med andra att hjälpa de barn som kommer ensamma och som är antingen föräldralösa eller har separerats från sina föräldrar. Barnvänliga platser kommer att upprättas i byarna, där det kommer att finnas psykosocial hjälp och där barnen kan leka och få vara barn.

Stöd UNICEFs arbete i området

UNICEF behöver 2 740 000 USD för att kunna hjälpa de flyende människorna och dem som tar emot dem.

Här kan du skänka pengar till UNICEFs arbete för barn i katastrofer »