Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF vill göra skolor till fredszoner i Etiopien

UNICEF i Etiopien arbetar för att göra skolor i konfliktdrabbade områden i landet till fredszoner. Stridigheter i landet har gjort att många lärare och barn inte vågar komma till skolan. Inte ens på skolgården eller i klassrummen känner sig barnen trygga.

UNICEF i Etiopien arbetar för att göra skolor i konfliktdrabbade områden i landet till fredszoner. Stridigheter i landet har gjort att många lärare och barn inte vågar komma till skolan. Inte ens på skolgården eller i klassrummen känner sig barnen trygga.

– Skolor drabbas direkt i alla katastrofer, inte minst i väpnade konflikter, säger Björn Ljungqvist, UNICEFs chef i Etiopien.

– I krig upphör undervisningen nästan omedelbart eftersom lärarna känner sig otrygga i skolan och eleverna är rädda för att gå till och från skolan, säger Ljungqvist.

Lugna dagar för att vaccinera

UNICEF har lång erfarenhet av att skapa tillfälliga och/eller geografiskt avgränsade fredszoner eller vapenvila. Ibland handlar det om några enstaka dagars lugn för att skapa humanitära korridorer med katastrfohjälp, ibland om vapenvila för att kunna vaccinera barn trots pågående krig.

Positiva besked

Det är framför allt i distriktet västra Gambella, en av de värst konfliktdrabbade delarna av Etiopien, som man planerar att skapa fredszoner i och kring skolorna. Lokala myndighet har ställt sig positiva till initiativet. UNICEFs utbildningspersonal ska nu tillsammans med lokala myndigheter utarbeta detaljerna.

De krigförande beslutar tillsammans

För att få bästa möjliga lösning kommer lokala representanter från de olika befolkningsgrupperna bjudas in att besluta om hur skolorna ska bli trygga miljöer och fria från våld. Tidigare erfarenheter visar dessutom att om parterna kan enas om fredszoner, får de ofta en mer försonande inställlning till varandra.

UNICEF hoppas att arbetet ska gå snabbt så att skolorna är fredszoner i september när skolåret börjar i Etiopien.