Gå till innehållet

UNICEF sänder förnödenheter till översvämningsdrabbade barn

Indonesiska provinsen South Sulewesi har drabbats av översvämningar. Över 7 500 människor har förlorat sina hem, mer än 200 har dött och ytterligare 135 saknas. Hundratals hus har spolats bort eller fått stora skador av vattenmassorna. UNICEF flyger in katastrofhjälp, däribland hygienkit och vattenreningstabletter.

Indonesiska provinsen South Sulewesi har drabbats av översvämningar. Över 7 500 människor har förlorat sina hem, mer än 200 har dött och ytterligare 135 saknas. Hundratals hus har spolats bort eller fått stora skador av vattenmassorna. UNICEF flyger in katastrofhjälp, däribland hygienkit och vattenreningstabletter.

– Minst en tredjedel av de drabbade är barn men hittills har inga barn rapporterats ha kommit ifrån sina föräldrar och vi har heller inga rapporter om saknade barn, säger UNICEFs chef i Indonesien, Gianfranco Rotigliano.

– 18 skolor är nästan helt förstörda och ytterligare nio har delvis förstörts och därför planerar vi också att erbjuda tillfälliga skolor och undervisning, säger Rotigliano.

Omfördelar förnödenheter

Vissa förnödenheter kommer att tas från Yogyakarta som nyligen drabbades av jordbävning och som inte längre behövs där.

UNICEF-personal på plats bedömer just nu om och vilken hjälp som kan behövas inom närmaste tiden. Bland annat ser man över behovet av vaccinationskampanjer mot mässlingen och stelkramp. I katastrofsituationer är det vanligt att mässlingvirus sprids snabbt och barnen blir mer mottagliga i ohygieniska situationer.

Detta sänds

Följande UNICEF-förnödenheter flygs in och som anländer i South Sulewesi i slutet av veckan:
? 10 000 vattenbehållare
? 1 100 vattenreningstabletter
? 5 000 hygienkit

Förnödenheterna ska hjälpa 1 000 familjer med rent vatten och grundläggande hygien.

*UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du skänka pengar till UNICEFs katastrofarbete? Skänk en gåva här »*