Gå till innehållet

Norge ger rekordbidrag till UNICEF

Norges regering ger hela 87 miljoner USD för att stärka UNICEFs globala verksamhet. Bidraget är den största öppna gåvan någonsin från en ensam givare.

Norges regering ger hela 87 miljoner USD för att stärka UNICEFs globala verksamhet. Bidraget är den största öppna gåvan någonsin från en ensam givare.

Vi uppskattar det här tillskottet oerhört mycket. Att bidraget inte är riktat mot en speciell verksamhet gör att UNICEF kan placera pengarna där vi når bästa resultat enligt vår verksamhetsplanering.“ säger UNICEFs internationella insamlingschef Gary Stahl.

Den största delen, 71 miljoner USD, kommer att gå till grundutbildning och jämställdhet. 6,4 miljoner USD kommer att investeras i förbättrad vattenkvalité, renhållning och miljö i fattiga och sårbara samhällen. 5,6 miljoner USD ska användas för att skydda barn från våld. Resterande dryga 3 miljoner USD går in i UNICEFs budget för att bekämpa hiv/aids.

Norge ger ett enormt stöd till utbildning och jämställdhet mellan flickor och pojkar i skolåldern. Landets regering är fast övertygad om att den bästa investeringen som alla regeringar kan göra är satsningen på barnen.“ säger Gary Stahl.

2005 var Norge den näst största givaren till FNs barnfond UNICEF. Landet har genom åren gett åtskilliga miljoner, bland annat till grundutbildning i Angola och på Madagaskar, samt till en global vaccinationskampanj.