Gå till innehållet
Laddar…

Barn drabbas av svåra översvämningar i Etiopien

Hundratals människor har dött och ytterligare tiotusentals har blivit hemlösa på grund av svåra översvämningar orsakade av månadslånga kraftiga regn i Etiopien i östra Afrika.

Hundratals människor har dött och ytterligare tiotusentals har blivit hemlösa på grund av svåra översvämningar orsakade av månadslånga kraftiga regn i Etiopien i östra Afrika.

Hittills är totalt 200 000 drabbade. Den siffran kan mer än fördubblas då regnen förväntas fortsätta under veckor framöver. UNICEF hjälper barnen och deras familjer med mat, medicin och rent vatten, men snart är katastroflagren tömda.

UNICEF bedömer att det krävs över 18 miljoner US dollar för att hjälpa de översvämningsdrabbade. Det som behövs är främst mat, tillfälliga bostäder och mediciner. Hälften av pengarna behövs omgående eftersom lagren av förnödenheter inom kort är tömda.

Regnet fortsätter

Översvämningarna orsakas av en lång period med ihållande regn som fått floder att svämma över. Runt 200 000 människor är drabbade och situationen kan förvärras eftersom regnen förväntas pågå under flera veckor framöver. I dagsläget räknar man med att ytterligare 300 000 människor kan drabbas. Vattenburna sjukdomar utgör just nu ett av de största hoten mot barnen.

Barnen får livshotande diarréer

-I Etiopien lider många barn redan av till exempel undernäring. Detta gör att de har mindre motståndskraft och riskerar att drabbas extra hårt av sjukdomar, säger Susan Ngongi, som arbetar med katastrofinsatser för UNICEF i Etiopien.

156 dödsfall

Akut och mycket svår diarré utbröt redan i april och har sedan dess spridits oroväckande snabbt. Hittills känner man till 15 520 fall av svår diarré varav 156 dödsfall. UNICEF säger att det är en mycket svår uppgift att få kontroll på sjukdomen.

– Översvämningarna gör att diarrésjukdomar sprids snabbt. Barn som är drabbade måste snabbt få behandling annars riskerar de att dö, säger Ngongi.

Smutsigt vatten och bristande hygien

Det är svårt att vet exakt hur många barn som insjuknat eftersom många byar är isolerade på grund av översvämningarna. UNICEF hjälper lokala hälsovårdscentraler att upptäcka och behandla sjuka barn och förser dem med nödvändig medicin. UNICEF bidrar också med rent vatten genomför insatser för att förbättra hygien och sanitet. Smutsigt vatten och bristfällig hygien är främsta smittokällorna för diarré.

Utökad katastrof hotar

Många dammar riskerar att brista och regeringen i landet släpper därför ut 100 kubikmeter vatten per sekund. Om dammarna brister eller måste släppa ut ytterligare mer vatten riskerar många fler områden i Etiopien att översvämmas med katastrof som följd.

Hjälp barn i katastrofer. Ge en gåva här »