Gå till innehållet
Laddar…

Stora framsteg för barns överlevnad i Nepal

Nepal är på god väg att nå FN:s mål att minska barnadödligheten med två tredjedelar mellan år 1990 och år 2015. Massiva vaccinationskampanjer mot mässling och stelkramp är en viktig förklaring. Förra året rapporterade landet inga dödsfall i stelkramp bland nyfödda barn.

Nepal är på god väg att nå FN:s mål att minska barnadödligheten med två tredjedelar mellan år 1990 och år 2015. Massiva vaccinationskampanjer mot mässling och stelkramp är en viktig förklaring. Förra året rapporterade landet inga dödsfall i stelkramp bland nyfödda barn.

Nepal är ett av endast sju länder som ser ut att uppnå målet för minskad barnadödlighet, som sattes vid FN:s barntoppmöte år 1990. Uppgifterna kommer från en UNICEF-stödd studie över 60 länder med hög barnadödlighet. Resultaten publicerades nyligen i en specialutgåva av ansedda medicintidskriften The Lancet.

Framsteg

Framstegen i Nepal är anmärkningsvärda, inte minst mot bakgrund av att landet fortfarande är ett av världens fattigaste länder och dessutom har drabbats av väpnade oroligheter under de senaste åren.

– Nepals befolkning har visat att de prioriterar sina barns hälsa, säger Suomi Sakai, chef för UNICEF i Nepal.

Det är flera insatser som bidragit till den positiva utvecklingen, däribland omfattande vaccinationskampanjer och rutinmässig distribution av A-vitamin. Under de senaste två åren har nio miljoner barn i Nepal vaccinerats mot mässlingen och det har lett till att antalet dödsfall minskat med 2 500. A-vitamintillskott, som ges två gånger per år, har minskat barnadödligheten med 30 procent och är avgörande för Nepals framsteg. Förbättrad behandling av lunginflammation och diarréer hör också till framgångsfaktorerna, enligt Sakai.

Samtliga insatser i Nepal har möjliggjorts tack vara ett nätverk med 48 000 kvinnliga hälsovolontärer som arbetar i sina byar med att hjälpa mödrar och barn.

Enligt Suomi Sakai kan man göra insatser på i huvudsak fyra områden för att minska barnadödligheten:

  • Förebygga sjukdomar genom att vaccinera barn och ge dem A-vitamintillskott, som förstärker immunförsvaret.
  • Snabb behandling med antibiotika vid lunginflammation och sockersaltlösning för att få stopp på livshotande diarrésjukdomar.
  • Förbättra mödra-, förlossnings- och barnhälsovård.
  • Förbättrad näring till barn. Hälften av alla dödsfall bland barn i Nepal går att koppla till bristfällig näring. Ungefär hälften av alla barn i landet väger för lite.

Trots framstegen i Nepal dör fortfarande årligen 65 000 barn under fem års ålder.