Gå till innehållet

Smutsigt vatten orsakar barndöd

Allt fler människor världen över får tillgång till rent vatten. Men fortfarande dör varje år mer än 1,5 miljoner barn i diarréer som orsakats av smutsigt vatten.

Allt fler människor världen över får tillgång till rent vatten. Men fortfarande dör varje år mer än 1,5 miljoner barn i diarréer som orsakats av smutsigt vatten.

Det visar Unicefs rapport Progress for Children: A Report Card on Water and Sanitation. Enligt rapporten har det visserligen gjorts framsteg. Andelen människor som har tillgång till rent dricksvatten har ökat från 78 procent till 83 procent, mellan 1990 och 2004. 1,2 miljarder människor har under den här tiden också fått tillgång till grundläggande sanitet, vilket innebär en ökning från 49 procent till 59 procent.

Barnen dör

Men samtidigt gör bristen på rent vatten och sanitet att 1,5 miljoner barn varje år dör i diarréer innan de har hunnit fylla fem år. Rent vatten är helt enkelt en förutsättning för att kunna bekämpa sjukdomar och minska barn- och mödradödligheten. Enligt rapporten skulle bättre sanitet kunna minska diarrésjukdomar hos barn med en tredjedel. Bättre hygien, till exempel handtvätt, kan minska sådana sjukdomar med två tredjedelar.

Påverkar skolgången

Sjukdomar som beror på smutsigt vatten och dålig sanitet kan allvarligt påverka barns skolgång. Särskilt flickors skolgång drabbas hårt, eftersom flickorna också ofta måste hämta och bära vatten långa sträckor till sina familjer, och därigenom hindras från att gå i skolan. Brist på särskilda flicktoaletter i skolorna kan också göra att flickor hålls hemma, och inte får gå i skolan.