Gå till innehållet
Laddar…

Pakistan ett år efter jordbävningen

Ett år efter den kraftigaste och mest förödande jordbävningen i Pakistans historia pågår återuppbyggnaden för fullt.

Ett år efter den kraftigaste och mest förödande jordbävningen i Pakistans historia pågår återuppbyggnaden för fullt.

Den åttonde oktober 2005 inträffade den mest förödande jordbävningen i Pakistans historia. Den mätte 7,6 på Richterskalan och dödade över 73 000 människor, skadade 69 400 och lämnade 3,3 miljoner människor hemlösa. Av dessa var 2,2 miljoner barn. Hundratals byar och samhällen förstördes helt.

Livet på väg tillbaka

Ett år efter jordbävningen pågår återuppbyggnaden av liv och samhällen för fullt. Och framstegen är många; i samarbete med den pakistanska regeringen har UNICEF satt upp strategin ”Build Back Better”, att återuppbygga de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och sanitet till en högre standard än vad som fanns före jordbävningen.

På plats finns 2 456 temporära tältskolor från UNICEF och 78 699 elever har åter skrivits in i skolan. UNICEF har också utfärdat 8 000 så kallade school-in-a-box-kit. Varje kit innehåller skolmaterial för 80 elever och två lärare, såsom griffeltavla, pennor, kritor, skrivhäften, övningshäften, sax och tejp.

Över 1,1 miljon barn har vaccinerats mot mässling och över en halv miljon barn har fått A-vitamintillskott. Dessutom har 50 000 paket med hygienartiklar distribuerats och 150 nya materialpaket för katastrofhjälp.

UNICEF har också utbildat lärare, socialarbetare och vårdpersonal i psykologisk första hjälpen och hantering av stress hos barn och ungdomar.

Det här är bara några exempel på hur UNICEF tack vare gåvor från enskilda personer och organisationer har kunnat nå barn som drabbades av jordbävningen. Men, även om mycket har åstadkommits, finns mycket kvar att göra.

Uppnådda resultat

  • 2 456 utrustade tältskolor i det jordbävningsdrabbade området, varav några i avlägsna byar. Ett sätt att få flickor att stanna kvar i skolan är att utbilda kvinnliga lärare. UNICEF stöder utbildning av 20 000 grundskolelärare.
  • 323 572 barn mellan fem och tolv år har skrivits in i skolan (82 procent av den totala målsättningen).
  • UNICEF har byggt upp 102 så kallade Child Friendly Spaces, barnvänliga zoner, som ger 11 500 barn tillgång till lugna och säkra dagcenter där de kan leka, återhämta sig och tas om hand.
  • UNICEF har finansierat över 30 hälsocenter, utrustat 123 vårdinrättningar och etablerat en särskild rehabilitering för ryggmärgsskadade i Islamabad. 1,1 miljon barn har vaccinerats mot mässling och 515 000 barn har fått A-vitamintillskott. UNICEF har också utbildat över 1 000 vårdarbetare och 2 300 kvinnliga vårdarbetare i katastrofmedicin.
  • 741 personer (varav över 61 procent var flickor eller kvinnor) har behandlats för ryggradsskador (siffror från WHO). Inom loppet av tre månader efter jordbävningen hade UNICEF finansierat och byggt upp en särskild enhet för ryggradsskadade; en mottagning med 100 sängplatser i det Nationella Institutet för Funktionshindrades lokaler i Islamabad. Mottagningen används för närvarande av 85 flickor och kvinnor som också deltar i yrkesförberedande kurser i broderi, psykisk rehabilitering och vård i hemmet av rullstolsburna.
  • UNICEF har bistått med reparationer av vattenledningar i städerna Muzaffarabad, Bagh, Mansehra, Battagram och Garhi Habibullah. Tack vare det har man kunnat förse 400 000 personer med rent dricksvatten. Dessutom har 195 vattenledningssystem kunnat repareras i 115 byar med totalt 175 000 invånare. Dagligen har 950 000 liter vatten transporterats till 67 000 människor.
  • UNICEF har hjälpt till att bygga 35 000 latriner åt ca 695 000 personer och distribuerat över 160 000 paket med hygienartiklar.

Återuppbyggnad fortsätter att prioriteras

De följande tre åren fortsätter UNICEF att prioritera återuppbyggnad av vård, skola, vatten och sanitet. Mottot är Building Back Better; att höja standarden jämfört med före jordbävningskatastrofen.

I planen för UNICEFs fortsatta återuppbyggnadsarbete finns bl.a.

  • Rent vatten till 1,5 miljoner människor och bättre sanitet för 900 000 människor. (Genom att bygga om 1 000 vattenledningssystem, bygga över 40 000 toaletter och leverera rent vatten och latriner till 3 403 temporära skolor.)
  • Återuppbygga 500 skolor som ska stå klara i april 2009. UNICEFs förhoppning är att 450 000 flickor och pojkar ska skrivas in i skolan under de kommande två åren.
  • Bygga 55 permanenta vårdcentra och utbilda 4 000 lokala hälsoarbetare.

UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du skänka pengar till UNICEFs arbete för barns rättigheter? Skänk en gåva här »