Gå till innehållet
Laddar…

60 procent färre dödsfall i mässlingen

Omfattande vaccinationskampanjer under de senaste sex åren har minskat antalet dödsfall i mässlingen med 60 procent. I Afrika har antalet dödsfall minskat med tvåtredjedelar.

Omfattande vaccinationskampanjer under de senaste sex åren har minskat antalet dödsfall i mässlingen med 60 procent. I Afrika har antalet dödsfall minskat med tvåtredjedelar.

Omfattande vaccinationskampanjer under de senaste sex åren har minskat antalet dödsfall i mässlingen med 60 procent. Förra året dog totalt 345 000 människor till följd av mässlingen, jämfört med 870 000 för år 1999. I Afrika har antalet dödsfall minskat med tvåtredjedelar.

Globalt samarbete

Förra året dog totalt 345 000 människor till följd av mässlingen, jämför med 870 000 för år 1999. Totalt beräknas 2,3 miljoner människor räddats från mässlingdöden under samma period, som ett resultat av en globalt samarbete mellan flera FN-organ, däribland UNICEF, internationella organisationer och ett flertal drabbade länder.

Ländernas insats avgörande

– Den viktigaste framgångsfaktorn för vaccinationssatsningen är att länderna själva tagit ansvar för planering, genomförande och kontroll. Detta ger bättre förutsättningar för att resultaten ska bli långsiktigt hållbara, eftersom det kommer att krävas flera års fortsatt satsning för att håll mässlingsfallen i schack, säger Jean-Marie Okwo-Bele, Världshälsoorganisationens vaccinationsansvarig.

Modell för andra områden

– Ett fantastiskt resultat som starkt bidrar till att minska barnadödligheten, och därmed också till att nå FN:s millenniemål, kommenterar UNICEFs chef Ann Veneman.

Veneman betonar att UNICEF gärna ser att angreppssättet kring mässlingskampanjen får stå modell för insatser på andra viktiga områden för att minska barnadödligheten.
Samarbetet i kampanjen mot mässling, — The Measles Initiative — inleddes år 2001.

Mål: 90 % minskning

Mellan år 1999 och 2005 genomfördes särskilda vaccinationssatsningar i 45 prioriterade länder då totalt över 360 miljoner barn under 15 års ålder fick mässlingsvaccin.

Trots framgångarna är mässlingen den av de sjukdomar som det idag finns vaccin mot, som dödar flest barn. De närmaste åren kommer extra fokus ligga på hårt mässlingdrabbade länder i Sydasien.

Målet är att antalet dödsfall i mässlingen ska minskas med 90 procent fram till år 2010.

UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du hjälpa barn världen över? Ge en gåva här »