Gå till innehållet
Laddar…

Aidskampanj hjälper fler men utmaningarna kvarstår

UNICEFs globala aidskampanj "Unite for Children. Unite Against Aids.", som inleddes år 2005, har bland annat ökat tillgången till behandling för hiv-smittade gravida kvinnor. Det framgår av UNICEFs första rapport ett år in i den fem år långa kampanjen.

UNICEFs globala aidskampanj ”Unite for Children. Unite Against Aids.”, som inleddes år 2005, har bland annat ökat tillgången till behandling för hiv-smittade gravida kvinnor. Det framgår av UNICEFs första rapport ett år in i den fem år långa kampanjen.

Raporten pekar på att flera länder har åstadkommit genombrott i arbetet med att ge gravida hiv-smittade kvinnor behandling för att förhindra att de för smittan vidare till sina barn. Dessutom har framsteg gjorts för att erbjuda medicinering till barn som bär viruset. Men fortfarande får alldeles för få hiv- och aidsdrabbade den hjälp de behöver och har rätt till.

Nio procent fick behandling

Under år 2005 beräknas totalt endast nio procent av alla hiv-smittade gravida kvinnor i låg- och medelinkomstländer, ha fått den behandling med bromsmediciner som de behöver för att förhindra att deras kommande barn blir smittade. Detta var dock en ökning med sex procent i jämförelse med år 2003.

Samarbete för att belysa barns situation

Kampanjen “Unite for Children. Unite Against Aids.” inleddes av UNICEF, UNAIDS och flera andra samarbetspartners vid FN:s högkvarter i New York hösten 2005. Syftet med kampanjen är att belysa hur barn drabbas av hiv och aids och få fram större resurser för att hjälpa de drabbade och de som riskerar att drabbas.

Försöka hålla mödrar fria från HIV

Kampanjen fokuserar på att bistå med medicinering till hiv-smittade barn och att förhindra smittoöverföringen mellan mamma och barn, och att hjälpa barn som har blivit föräldralösa på grund av aids.

I rapporten skriver UNICEF att det största och främsta arbetet ligger i att förhindra överföringen av hiv mellan mödrar och deras barn och i att försöka hålla mödrarna friska från hiv/aids.

En halv miljon smittades

Under år 2006 smittades uppskattningsvis 530 000 barn under 15 års ålder av hiv och detta främst via sina mammor. Utan behandling kommer 50 procent av dem att dö innan de fyllt två år.

Positiva trender

I Namibia har andelen gravida med hiv som har tillgång till bromsmediciner ökat från sex procent under år 2004 till 29 procent under 2006. I Sydafrika har det skett en ökning från 22 procent under 2004 till 30 procent under 2005.

Behandling av barn

När det gäller bromsmediciner till hiv-smittade barn noterar rapporten förbättrade tester, ökade kunskaper hos sjukvårdspersonal, billigare priser och barnanpassad medicin. Flera länder såsom Botswana, Indien, Rwanda, Sydafrika och Thailand, har haft möjligheten att trappa upp medicinering av barn genom att göra det till en del av behandlingsarbetet som är avsett för vuxna.

En av tio får medicin

Globalt sett är det endast ett av tio barn i behov av bromsmediciner, som får behandling. Bara fyra procent av barn som föds med hiv får
förebyggande medicinering för att förhindra framtid dödliga infektioner.

UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du hjälpa barn med aids? Handla i vår butik mot aids »