Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF erbjuder stöd till nationell utredning av Iraks barnhem

Direkt efter avslöjandet om fruktansvärda missförhållanden på ett av Bagdads barnhem, tog UNICEF kontakt med regeringen för att få en rapport om situationen och för att få till stånd en snabbutredning av landets barnhem.

Direkt efter avslöjandet om fruktansvärda missförhållanden på ett av Bagdads barnhem, tog UNICEF kontakt med regeringen för att få en rapport om situationen och för att få till stånd en snabbutredning av landets barnhem.

UNICEF har också erbjudit stöd och hjälp till regeringens aviserade nationella utredning av det aktuella barnhemmet.

Ständigt pågående våld mot civila slår hårt mot barnen i landet. Många lever under mycket svåra förhållanden och barn som redan är utsatta, t ex föräldralösa, drabbas extra hårt.

Under det osäkra läget finns ingen statistik men klart är att allt fler barn blir föräldralösa och det är svårt att finna närstående som kan ta hand om dem. I det sönderfallande samhället är det dessutom svårt att överhuvudtaget finna utbildad personal som kan ta hand om barnen.

Stöd UNICEFs arbete för barn i katastrofer. Skänk en gåva här»