Gå till innehållet
Laddar…

Miljoner barn går miste om skola i Östeuropa

 Miljoner barn i Central- och
Östeuropa samt de forna Sovjetrepublikerna går in i vuxenlivet utan att ha fått
gå i skolan. Det visar en ny rapport från Unicef.

 Trots en ekonomisk uppgång i
många av de aktuella länderna, kämpar de flesta fortfarande med att
upprätthålla allmän skolgång. Misslyckandet visar sig bland annat i att 2,4
miljoner barn ”saknas” i skolan i låg- och mellanstadierna. Det är barn som
borde gå i skolan men som inte gör det. Så många som 12 miljoner barn saknas i
högstadiet. Det innebär att det i
regionen är mer än 14 miljoner barn som varje år går in i vuxenlivet utan någon
form av grundläggande utbildning eller avgångsbetyg.

 Romer extra utsatta

Rapporten pekar också på
romernas utsatta situation. I tre av länderna med störst andel romsk befolkning
– Bulgarien, Ungern och Rumänien – är det bara en liten del som går i skolan
efter mellanstadiet. Endast 10—35 procent av de romska barnen deltar i
undervisningen i högstadiet i dessa länder. Enligt rapporten har ekonomiska
satsningar på skolan slagit fel i regionen, och snarare stärkt än motverkat
sociala, etniska och ekonomiska ojämlikheter när det gäller skolgången.
Föräldrarnas inkomst och utbildning har allt mer kommit att bli avgörande för
om barnen går i skolan eller ej.