Gå till innehållet

Snabba insatser krävs för att rädda liv i Burma

Över tiotusentals uppges nu ha dött i cyklonen
som drabbade Burma i slutet av förra veckan. Hundratusentals beräknas ha
förlorat sina hem och vara i behov av akut hjälp. UNICEF finns sedan länge i
landet och ställer nu om verksamheten till katastrofhjälp. I hjälparbetet har UNICEF
tagit ansvaret för att få fram rent vatten och skapa förutsättningar för god
hygien – avgörande insatser för att hålla nere dödstalen efter den omedelbara
katastrofen. UNICEF har också ansvar för att hjälpa barn som t ex blivit
föräldralösa och barn som på andra sätt behöver extra stöd och skydd samt se
till att de drabbade barnen så snart möjligt kan återgå till någon form av
skolundervisning.

UNICEF har fem katastrofteam på plats som
bedömer hjälpbehoven. Samtidigt har vi sänt livsavgörande förnödenheter som
nu är på väg till drabbade.  Det rör sig om vattenreningstabletter,
presenningar till tillfälliga skydd för hemlösa, kokkärl, myggnät, förstahjälpenutrustning och näringsrik nödproviant för
barn. UNICEF har sedan tidigare ett lager med förnödenheter i landet, för att
möta akuta behov som dessa.

Elledningar har raserats och vägar blockerats
vilket försvårar humanitära insatser.

Kvinnor och barn utgör över 60
procent av Burmas befolkning tidigare erfarenheter visar att barn ofta i högre
grad tillhör de värst drabbade. Det är också barnen som nu löper störst risk
att få sjukdomar och råka ut för andra faror efter den omedelbara katastrofen.

 Vi
behöver mer pengar för att kunna hjälpa barn som drabbas av katastrof. Skänk en
gåva här»