Gå till innehållet
Laddar…

Riksdagsseminarium om barnhandel

Idag, onsdagen den 7 maj, har riksdagens tvärpolitiska barngrupp ett seminarium där en manual för hur man kan upptäcka barn som kan ha utsatts för människohandel kommer att presenteras. Manualen har tagits fram av Unicef och Socialstyrelsen. Här kan du läsa och ladda ner den:

http://www.unicef.se/assets/kan-det-vara-manniskohandel.pdf

 

Handel med barn är en av Unicefs prioriterade sakfrågor i Sverige, bland annat eftersom det finns
barn i Sverige som är utsatta för människohandel. De tvingas till prostitution,
att vara tjuvar och tigga på gatorna. Barnen behandlas som varor som säljs och
köps och utnyttjas hänsynslöst. Ingen vet hur många barn det handlar om och det
är självklart svårt att få fram sådana uppgifter eftersom det är en organiserad,
grov brottslighet med internationella förgreningar. Barnen kommer ofta från
fattiga förhållanden och svåra sociala livsvillkor. De har ofta levt i
omgivningar med våld, missbruk och förtryck.

Unicef kräver skärpta regler och
omfattande insatser för att hindra
handeln med barn och hjälpa de barn som drabbats:

 • En skärpt och tydlig lagstiftning som innehåller en särskild
  bestämmelse om handel med barn. Det måste framgå av lagen vilken typ av
  exploatering som barn kan vara utsatta för. Barn under 18 år måste ha ett
  absolut skydd.
 • Ökade utbildningsinsatser för personal inom rättsväsendet,
  socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det krävs både ökad kunskap om vad
  människohandel är och om hur myndigheterna ska agera.
 • Ökade resurser till polisen så att de kan prioritera dessa
  fall i syfte att både upptäcka och förebygga brott.
 • Bättre hjälp och stöd till de barn som är offer för
  människohandel. Utgångspunkten måste vara vad som är barnets bästa och att en
  ordenlig utredning görs om lämpliga insatser.
 • Rätt till uppehållstillstånd för barn som är utsatta för
  människohandel.
 • En nationell handlingsplan mot människohandel med
  särskilda åtgärder för att bekämpa handeln med barn.