Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF hjälper jordbävningsdrabbade i Kina

Senaste rapporterna från den enorma jordbävningskatastrofen
i Kina talar om runt 15 000 döda och 25 800 döda eller saknade. Flera
byar och städer uppges vara nästan totalförstörda. Nu ber Kinas regering om
hjälp utifrån. UNICEF finns på plats sedan tidigare redo att bidra med hjälp.

UNICEF kommer bland annat att bistå med förnödenheter,
däribland sjukvårdsutrustning, tält, presenningar och vattenreningstabletter.

– Ännu vet vi inte omfattningen av katastrofen.
Sichuan-provinsen är en av de fattigaste och mest befolkade delarna av Kina, säger
Dale Rutstein, UNICEF i Kina.

Många barn drabbade

I den drabbade Sichuan finns runt 12 miljoner barn i
skolåldern och UNICEF säger att otaliga skolor och andra offentliga byggnader
kollapsat.  Kina har avsatt 100 000
personer till räddningsarbetet men ber nu alltså dessutom om hjälp utifrån. UNICEF
uppskattar att det behövs cirka 35 miljoner kronor för att möta de omedelbara
behoven.

Det är svårt att nå de svårast
drabbade områdena på grund av att vägar är blockerade och terrängen mycket
svårframkomlig. Räddningsteamen måste gå sista biten till fots för att nå de
värst drabbade.

Före jordbävningen drev UNICEF många projekt
för barn över hela Sichuan-provinsen. Detta arbete
avbryts nu och verksamheten inriktas på katastrofhjälp.