Gå till innehållet

UNICEF startar skolor i katastrofens Burma

UNICEF arbetar nu tillsammans med Burmas regering för att få i gångtillfälliga skolor för de runt 1,1 miljoner skolbarn som drabbats av cyklonen iBurma.

UNICEF arbetar nu tillsammans med Burmas regering för att få i gång
tillfälliga skolor för de runt 1,1 miljoner skolbarn som drabbats av cyklonen i
Burma. Målet är att skolorna i åtminstone några områden ska öppna redan den 2
juni i samband med att det reguljära skolåret startar. Högsta prioritet ligger
på de förstörda eller skadade skolor som ligger i områden dit humanitära
organisationer ännu inte nått.

– Att kunna börja skolan igen är viktigt för att barnen ska kunna återhämta
sig i en katastrof. En återgång till rutiner hjälper till att skapa en känsla
av trygghet, säger Ramesh Shrestha, UNICEFs chef i Burma.

På grund av den omfattande förödelsen har Burmas utbildningsdepartement
beslutat att senarelägga skolstarten med en månad i sju stadsdelar i Irrawaddy
och Rangoon.

UNICEF bidrar bland annat med material för att reparera skolor, skolmateriel,
undervisningsmaterial, bollar, kritor och liknande.

Hjälp barnen i Burma tillbaka till skolan. Skänk en gåva till UNICEFs
katastrofhjälp i Burma!