Gå till innehållet
Laddar…

Smutsigt vatten och brist på toaletter hälsorisk för världens fattigaste

2,5 miljardermänniskor har inte tillgång till tillfredsställande sanitet och hela 1,2miljarder människor saknar helt sanitära lösningar. 778 miljoner människor i södraAsien, 48 procent av befolkningen, använder inte en toalett.

2,5 miljarder
människor har inte tillgång till tillfredsställande sanitet och hela 1,2
miljarder människor saknar helt sanitära lösningar. 778 miljoner människor i södra
Asien, 48 procent av befolkningen, använder inte en toalett.

Den 17 juli
2008 presenterade UNICEF och WHO rapporten ”Progress Report on Drinking Water
and Sanitation – Special Focus on Sanitation”.

WHO och UNICEF vill med denna rapport visa att rent vatten
och bra sanitära förhållanden har en enorm betydelse för människors hälsa och
för fattigdomsbekämpningen.

– Om vi vill minska fattigdomen och förbättra hälsan bland jordens
allra fattigaste måste vi satsa på bättre sanitära lösningar. Idag finns enkla
och billiga metoder som möjliggör för människor att få tillgång till sanitet
och många politiska ledare är också villiga att satsa, säger Dr. Margaret Chan,
WHOs generalsekreterare.

Nästan 80 procent av alla sjukdomar beror antingen på brist
på rent vatten eller dåliga sanitära förhållanden. Det är direkt länkat till
diarrésjukdomar, en av de främsta dödsorsakerna bland barn under fem år.

UNICEF-chefen Ann Veneman konstaterar att världen inte
kommer att nå FNs millenniemål nummer sju om inte dramatiska förbättringar sker när det
gäller att förse människor med tillfredsställande sanitära förhållanden. *

Fler människor än
någonsin har tillgång till rent vatten

Idag har 87 procent av världens befolkning tillgång till
rent vatten. Det förbättrar barnens hälsa och ger mer fritid till kvinnor och
flickor, som oftast är de som måste hämta vatten långt bort från hemmet. Men
mycket  återstår ändå att göra. Rapporten
belyser bland annat skillnader inom nationella gränser, speciellt mellan
landsbygd och stad. 746 miljoner människor på landsbygden saknar rent vatten,
jämfört med 137 miljoner i städerna.

* FNs millenniemål nummer sju handlar om hållbar utveckling
och målet är att halvera antalet människor som inte har tillgång till rent
dricksvatten och goda sanitära förhållanden till år 2015.

Stöd UNICEFs arbete för barn världen över. Skänk en gåva
här »