Gå till innehållet
Laddar…

40 000 barn i behov av katastrofhjälp i Georgien

Fredsuppgörelsen mellan Georgien och Ryssland underlättar humanitära insatser till flyktingbarn och deras familjer, men fortfarand är 40 000 barn i behov av hjälp utifrån. UNICEF finns på plats och distribuerar förnödenheter och arbetar för att skapa trygga platser för barnen.

Sedan en tid tillbaka råder fred mellan Ryssland och Georgien och många flyktingar återvänder nu till sina hemstäder och -byar. Fortfarande är dock hjälpbehovet stort och UNICEF på plats uppskattar att 40 000 barn är i behov av katastrofhjälp. Enligt UNICEF visar många barn tecken på posttraumatisk stress och vi
arbetar nu för att snabbt etablera psykosocialt stöd till dem.

– Barnen vi mött har ofta sömnsvårigheter, är mycket rädda, har huvudvärk och andra stresssymptom, rapporterar UNICEFs personal som besökt platser där flyktingar samlats.

UNICEF ska etablera särskilda trygga platser för barn där de kan få professionell hjälp att bearbeta sina upplevelser. Dessa platser kommer också att användas som tillfälliga skolor.

Många av de lokaler där flyktingar samlats fungerar mycket dåligt för barnens och familjernas behov. Dålig hygien, för få eller inga toaletter, trasiga byggnader, sporadisk tillgång till elektricitet och vatten är några av problemen. Det saknas också sjukvård och mediciner.

UNICEFs insatser består bland annat av att distribuera vatten- och
hygienkit till flyktingsfamiljer, förse barn med extra näringsrik mat,
bidra med utbildningsmaterial så att barnen snabbt kan få återgå till
skolan också i flyktinganläggningar och vi bidrar också med mobila
hälsoteam.

Igår leverade UNICEF bland annat 100 ”school-in-a-box”
som vardera räcker till att starta en enkel skola för upp till 80
elever och 100 hygienkit för familjer. Då hygien är högt prioriterat
kommer UNICEF att lokalt handla upp hygienförnödenheter som blöjor och
tvål.

Totalt uppskattas närmare 15 000 människor vara på flykt i västra Georgien, varav knappt 5 000 är barn.