Gå till innehållet
Laddar…

3 miljoner barn på Afrikas Horn hotas av svält och sjukdomar

  Den humanitära situationen på Afrikas Horn är akut. I dagsläget löpertre miljoner barn risk att dö i undernäring och sjukdomar. Totalt är över 14miljoner människor i regionen i akut behov av humanitär hjälp för att klarasina grundläggande behov av mat, dricksvatten och mediciner.

Den humanitära situationen på Afrikas Horn är akut. I dagsläget löper
tre miljoner barn risk att dö i undernäring och sjukdomar. Totalt är över 14
miljoner människor i regionen i akut behov av humanitär hjälp för att klara
sina grundläggande behov av mat, dricksvatten och mediciner.

UNICEF varnar nu för att läget ytterligare försämras och att krisen kan komma att omfatta ytterligare miljoner fler barn om inte den
internationella responsen omgående trappas upp.

– Vi måste få fram mer pengar nu annars
kan det vara för sent att förhindra att miljoner människor dör, säger Per
Engebak, chef för UNICEF i Öst- och Centralafrika.

Afrikas Horn är hårt drabbat av
mångåriga konflikter, som t ex i Somalia, Etiopien och Eritrea. Krig och
oroligheter att tvingat många människor på flykt från sina hem, sina odlingar
och sin boskap. Dessutom råder långvarig torka i länderna vilket lett till matbrist
med mycket höga matpriser, och brist på dricksvatten.

I Somalia är 3,2 miljoner människor i
behov av humanitär hjälp och det är en ökning med 77 procent sedan januari i år.

Av olika anledningar saknar många
gånger myndigheterna möjlighet att möta människornas behov och i vissa fall kan
de ha negativ inverkan på humanitära hjälpinsatser.

Det händer till och med att
hjälparbetare hindras av myndighetspersoner och ibland attackeras de avsiktligt
av beväpnade grupper.

–  Den osäkra situationen försvårar möjligheterna
att nå behövande med hjälpinsatser, säger Engebak.

De kraftigt stigande matpriserna är
också en faktor som har stor negativ inverkan på förmågan att nå
hjälpbehövande. I några av de värst drabbade områdena har matpriserna stigit
med 200 procent under de senaste åtta månaderna och många familjer har inte ens
råd att köpa säd. Det betyder också att hjälporganisationerna inte har råd att
köpa de mängder med säd och annan mat som krävs för att hjälpa hungrande
befolkningar.

Stigande bränslekostnader (i Somalia
har bränslet gått upp mellan 300 och 1 000 procent) minskar möjligheterna
att transportera mat och dricksvatten.

UNICEF finns på plats i alla länder i
regionen och hjälper barnen och deras familjer bland annat genom att sätta upp
särskilda näringskliniker för att behandla akut undernärda barn.

I ett av de drabbade länderna Etiopien,
tillverkas ett näringstillskott för undernärda barn som visat sig vara en
mycket effektiv behandling. Men behoven överstiger produktionen och UNICEF
hjälper nu till med att skaffa fram mer från andra håll i världen. För att få
fram tillräckligt för att rädda barnen behövs mer pengar.

I oktober ska UNICEF genomföra en omfattande
hälsovårdsinsats för barn i Somalia. Målet är att vaccinera 1,5 miljoner barn
under fem års ålder mot mässling och ge dem A-

Vitamintillskott, allt för att förhindra
att barnadödligheten fortsätter att öka i landet.

Den svåra matkrisen får också andra
negativa effekter – det förekommer rapporter om att barn slutar skolan för att
de inte orkar gå i skolan och för att de måste bidra till att skaffa mat och vatten.
Dessutom rapporteras att flickor prostituerar sig för att tjäna pengar till
familjens överlevnad.

Hjälp barn i krig och katastrofer. Skänk en gåva här!