Gå till innehållet

Mer än nio miljoner barn dör före fem års ålder

Barnadödligheten fortsätter att minska. Men fortfarande är det 9,2 miljoner barn om året som dör innan de hinner fylla fem år.

Barnadödligheten fortsätter att minska. Men fortfarande är det 9,2 miljoner barn om året som dör innan de hinner fylla fem år. Den senaste siffran för barnadödligheten i världen, som baseras på
år 2007, visar att 68 barn av 1000 (som fötts levande) dör före sin
femte födelsedag. Detta kan jämföras med 1990, då 93 barn av 1000 dog.

Många av dödsfallen bland barn skulle lätt kunna förhindras genom
enkla insatser som vaccinationer, tillskott av vitamin A och myggnät
som är impregnerade med insektsmedel som skydd mot malaria.

Undernäring vanlig dödsorsak

Undernäring är dödsorsaken för mer än en tredjedel av de 9,2
miljoner barn som dör före fem års ålder. Trots att det har gjorts
framsteg, är det ändå 148 miljoner barn i utvecklingsländerna som idag
lider av undernäring.

Vissa länder har gjort särskilt stora framsteg för att minska
barnadödligheten. Hit hör länder som Laos, Bangladesh, Bolivia och
Nepal. Dessa länder är på rätt väg för att uppnå FN:s millenniemål som
säger att barnadödligheten ska minska med två tredjedelar mellan 1990
och 2015.

Sierra Leone har högst barnadödlighet

I vissa delar av Afrika är utvecklingen också positiv. I Eritrea har
barnadödligheten minskat med 52 procent mellan 1990 och 2007. I Malawi,
Mocambique, Niger och Etiopien har minskningen varit 40 procent under
samma period.

Men Afrika är samtidigt den världsdel där man hittar de högsta
dödstalen. I exempelvis Sierra Leone, som har den högsta
barnadödligheten i världen, är det 262 barn av 1000 som inte får
uppleva sin femte födelsedag.

Hjälp fler barn att överleva. Skänk en gåva här!