Gå till innehållet

Nytt spel om barns rättigheter

I samband med FN-veckan och FN-dagen 24 oktober lanserar UNICEF Sverige ett webbaserat spel om barns rättigheter.

I samband med FN-veckan och FN-dagen 24 oktober har UNICEF Sverige lanserat ett webbaserat spel om barns rättigheter. I STORMENS ÖGA heter spelet som i första hand vänder sig till lärare som arbetar med elever i åk 4-7. Läs mer om spelet här.

På FN-dagen sker många aktiviteter med internationell inriktning både på skolor och bland frivilligorganisationer. I veckan har UNICEF haft besök av Indrias Getachew från UNICEF i Etiopien som besökt skolor och föreningar och talat om situtationen för barn i Etiopien.

Flera av våra barnrättsinformatörer ställer upp och håller föredrag om UNICEF och barns rättigheter på FN-dagen många frivilliga i våra UNICEF-grupper runt om i landet passar också på att uppmärksamma UNICEFs arbete.

Vill du också engagera dig i barns rättigheter och internationella frågor? Gå med i en UNICEF-grupp där du bor. Läs mer här.