Gå till innehållet

Nytt nätverk för barn i konfliktområden

Idag, den 20 november, är det den internationella barndagen. I samband med firandet presenterar UNICEF i New York ett nytt nätverk som kommer arbeta för att belysa situationen för barn i områden med krig och konflikter.

Nätverket består av en grupp unga människor som själva har upplevt hur hårt livet kan vara i en krigszon. Gruppen har bildats av Ishmael Beah från Sierra Leone, Zlata Filipovic från Bosnien Herzegovina, Emmanuel Jal och John Kon Kelei från Sudan, samt Grace Akallo och China Keitetsi från Uganda.

Tillsammans vill medlemmarna öka allmänhetens kunskap om hur barnsoldater och andra barn har det i krigsdrabbade områden. De hoppas även kunna uppmuntra barn som befinner sig i krigszoner genom att vara förebilder och visa att det finns en framtid efter kriget. Deras budskap till stridande parter är – sätt ett stopp för konflikten och minska barnens lidande!

Så säger barnkonventionen

Inget barn under 15 år får användas för direkt deltagande i väpnade konflikter. Barn får inte värvas som soldater.

De barn som har blivit offer för utnyttjande, tortyr och väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Internationella barndagen firas i Sverige

1959 antogs FN:s deklaration om barnets rättigheter och exakt 30 år senare antogs barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter. Båda fördragen antogs den 20 november och därför har UNICEF instiftat Internationella barndagen (Universal Children’s Day på engelska) just på denna dag.

I år fyller barnkonventionen 19 år. I Sverige firas detta i vanlig ordning med att barn och ungdomar frågar ut representanter från regeringen om vad de har gjort och tänker göra för barns rättigheter i Sverige. Läs mer om det här.

Hjälp barn som drabbas av kriget i östra Kongo-Kinshasa, skänk en gåva här