Gå till innehållet
Laddar…

SVERIGE I TOPP I  NY STUDIE OM BARNOMSORGEN

Sverige ligger i topp bland världens rikaste länder när det gäller kvaliteten på barnomsorgen. Det visar en ny studie från UNICEF där 24 OECD-länder ingår.

Studien ”The Childcare Transition” rankar länderna utifrån en rad minimikrav på hur barnomsorgen ska fungera för att barns rättigheter ska tillgodoses under småbarnsåren. Bakgrunden är att nära 80 procent av alla tre- till sexåringar i rika länder idag deltar i någon form av barnomsorg. Det innebär en stor förändring för många OECD-länder där den uppväxande generationen kan vara den första som tillbringar en stor del av den tidiga barndomen utanför hemmet.

Irland och Kanada sämst

Men enligt rapporten varierar kvaliteten och förutsättningarna för barnomsorgen i de undersökta länderna kraftigt. Det är bara Sverige som uppfyller samtliga tio minimikrav som ingår som måttstock i studien. Sverige följs av Island som uppnår nio, och sedan av Danmark, Finland, Frankrike och Norge som uppnår åtta.

Allra sämst barnomsorg har, enligt studien, Irland och Kanada som bara uppfyller ett av kriterierna. Länder som Australien, USA, Schweiz, Spanien och Mexiko ligger också illa till.

Tio kriterier

De tio punkter där länderna har jämförts är följande:

  1. Har landet föräldraledighet i ett år med 50 procent  av lönen?
  2. Finns det en nationell plan för barn som lever i socialt och ekonomiskt utsatta familjer?
  3. Finns det subventionerad barnomsorg för åtminstone 25 procent av barnen under tre års ålder?
  4. Subventionerad och auktoriserad förskola för 80 procent av fyraåringarna.
  5. 80 procent av förskolepersonalen ska vara utbildad.
  6. 50 procent av förskolepersonalen ska vara högskoleutbildad.
  7. Högst 15 barn per anställd personal i förskolan.
  8. En procent av landets BNP ska satsas på barnomsorgen.
  9. Högst tio procent av barnen lever i familjer som räknas som fattiga.
  10. Hälso- och sjukvård är tillgängligt för alla barn.

Mest pengar ger bäst resultat

De sex länder som ligger i topp i studien är samma länder där staten satsar mest pengar på barnomsorgen. Många andra OECD-länder kommer att behöva fördubbla sina utgifter för att uppnå minimikraven.

Rapporten slår fast att hög kvalitet i barnomsorgen och den tidiga undervisningen är enormt viktigt för barns kunskapsmässiga, språkliga, emotionella och sociala utveckling. En sådan bas underlättar den senare inlärningen i skolan, och minskar utanförskapet för barn som lever i socialt och ekonomiskt utsatta familjer.

De länder som ingår i studien är 24 OECD-länder samt Slovenien. I studien är de rangordnade enligt följande: (siffran anger antal minimikrav som uppnåtts) 

Sverige 10
Island 9
Danmark 8
Finland 8
Frankrike 8
Norge 8
Belgien 6
Ungern 6
Nya Zeeland 6
Slovenien 6
Österrike 5
Nederländerna 5
Storbritannien 5
Tyskland 4
Italien 4
Japan 4
Portugal 4
Sydkorea 4
Mexiko 3
Spanien 3
Schweiz 3
USA 3
Australien 2
Kanada 1
Irland 1

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet här:

Innocenti Report Card No. 8: The Childcare Transition. A League
Table on Early Childhood Education and Care in Advanced Countries – PDF

Fotnot: OECD är en internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling.