Gå till innehållet
Laddar…

Allt fler barn skadade i kriget i Sri Lanka

Under de senaste veckorna har allt fler barn skadas ikriget i Sri Lanka. Tiotusentals barn beräknas sitta fast i pågående stridermellan regeringsstyrkor och gerillan, Tamilska tigrarna. UNICEF kräver fri lejd till säkra platser för samtliga civila.

Under de senaste veckorna har allt fler barn skadas i
kriget i Sri Lanka. Tiotusentals barn beräknas sitta fast i pågående strider
mellan regeringsstyrkor och gerillan, Tamilska tigrarna.

— Barn hamnar mitt i striderna och vi ser allt fler skadade och dödade barn. Skolor och sjukhus måste vara fredade från strider och de stridande partnerna måste ge barn och andra civila skydd och fri lejd till säkra om råden, säger Daniel Toole, regionchef för UNICEF i Sydasien.

Kriget har hittills pressat tillbaka gerillan och konfliktområdet
minskar och gör det än svårare för barn och deras familjer att söka skydd undan
striderna. Regeringen har genomfört evakuering av några skadade barn ur
krigszonen, men detta är inte tillräckligt anser UNICEF.

— Samtliga skadade barn måste omedelbart köras ut ur krigszonen
för att få ordentlig sjukvård, säger
Daniel Toole.

Vid sidan om det direkta
hotet från kriget lever barnen i det konfliktdrabbade området under mycket svåra
omständigheter, med brist på rent vatten, otillräcklig sjukvård och många är utan
ordentliga hem.