Gå till innehållet
Laddar…

Nytt utbildningsmaterial om vatten

På söndag den 22 mars är det Världsvattendagen.

UNICEFs årliga skolkampanj En droppe vatten pågår just nu och hundratals elever säljer den  lilla blå droppenålen till förmån för UNICEFs vattenprojekt i Etiopien. 

Läs mer om En droppe vatten-kampanjen här.

Inför Världsvattendagen, på söndag den 22 mars, har vi också lanserat ett nytt skolmaterial om vatten som passar för årskurs 4-6. En droppe vatten – utbildningsmaterial – PDF

Vatten prioriterad fråga för UNICEF

Vatten är en begränsad naturresurs som både kan ena och splittra samhällen, men det är också en grundläggande del i arbetet för barns rättigheter. Tillgång till rent vatten och toaletter är avgörande för barns överlevnad och utveckling. 

UNICEF arbetar idag med integrerade vatten, sanitets- och hygienprojekt i drygt 90 länder runt om i världen. Det handlar framför allt om att ta fram enkla, billiga och lättillgängliga lösningar, så att byar och samhällen kan få rent dricksvatten, hygieniska latriner med möjlighet att tvätta händerna, möjlighet att samla och rena regnvatten och utbildning i hygien.

Iag har 87% av världens befolkning, det vill säga ungefär 5,7 miljarder människor, tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Men fortfarande lever ungefär 125 miljoner barn under fem år i hushåll där vattnet är av otjänlig kvalitet.

Vatten är en högaktuell fråga som hör ihop med diskussionen om klimatförändringarna. När det gäller UNICEFs arbete för de mest utsatta barnen, kommer detta att vara ett prioriterat område som kommer att kräva nya lösningar för att hantera konsekvenserna av till exempel förändrade klimatförhållanden.

Om du vill stötta UNICEF i arbetet för att alla barn ska ha tillgång till rent vatten och sanitet, så kan du bland annat köpa den lilla vattendroppen som skolbarn och frivilliga säljer runt om i landet. Självklart går det bra att köpa enstaka “droppar”, dock är minsta
beställning fyra stycken (100 kronor inkl. porto). Beställ genom att
mejla antal, namn och adress till droppen@unicef.se.