Gå till innehållet

9 miljoner barn vaccineras i Sudan

Just nu pågår den andra fasen i Sudans vaccinationskampanj mot polio och omkring 9 miljoner barn i hela landet ska bli vaccinerade.

Just nu pågår den andra fasen i
Sudans vaccineringskampanj mot polio och omkring nio miljoner barn upp till fem års ålder ska bli vaccinerade.

I februari genomfördes en första omgång och då vaccinerades över nio miljoner barn.Vaccinationerna organiseras av Sudans regering
och stöds av UNICEF och WHO. Hittills under 2009 har 18 fall av polio rapporterats i
Sudan. För tre år sedan rapporterades inga poliofall i landet. Poliosmittan är det största hotet mot att lyckas utrota polio är överföring över gränserna, och
de senaste fallen av polio är orsakade av just sådan överföring.

Fyra
angränsande länder till Sudan rapporterade flera fall av polio under 2008, och
ytterligare två under 2009. Välorganiserade vaccinationskampanjer är därför
avgörande för att kunna utrota viruset.

Den pågående vaccinationskampanjen organiseras av regeringen. Under tre
dagar kommer flera tusen hälsovolontärer att gå från dörr till dörr i varje
litet samhälle i Sudan för att nå alla barn i målgruppen 0-5 år.

Första vaccinationsomgången i februari var mycket framgångsrik och man lyckadess nå ett stort antal barn
under en kort period. Vid sidan om detta arbete genomförs insatser för att förbättra det regulgära vaccinationsprogrammet i Sudan. Förra veckan lanserade Sudans regering ett nytt hälsovårdspaket för enkel, kostnadseffektiv barn- och mödrahälsovård som bland annat innehöll polio- och mässlingsvaccinering,
detta för att stärka den integrerade hälsovården för kvinnor och barn.