Gå till innehållet
Laddar…

Matkris leder till ökad undernäring bland barn i Bangladesh

Ett av fyra hushåll i Bangladesh har inte tillräckligt med mat och två miljoner barn i åldrarna sex månader till fem år lider av akut undernäring enligt en färsk undersökning som gjordes av bland andra UNICEF.

Vart fjärde hushåll i Bangladesh har inte tillräckligt med mat till familjen och två miljoner barn i åldrarna sex månader till fem år lider av akut undernäring, enligt en färsk undersökning som gjorts av bland andra UNICEF. Av dessa två miljoner undernärda barn lider en halv miljon av mycket svår undernäring, ett ytterst utsatt tillstånd då barnet måste få behandling. Läget beräknas förvärras då undersökningen utfördes under en skördesäsong, då det är god tillgång på mat.

Minskade hushållsinkomster

Syftet med undersökningen är att utvärdera konsekvenserna av de ökade matpriserna under 2008 i Bangladesh. Mer än hälften av hushållen säger att de inte har haft tillräckligt med mat under de senaste tolv månaderna. Mellan år 2005 och 2008 sjönk hushållsinkomsterna med 12 procent och vid slutet av 2008 stod matutgifterna för i genomsnitt 62 procent av hushållens totala utgifter. Det är en uppgång med 10 procentenheter sedan 2005. De ökande matpriserna har lett till att många människor skuldsatt sig.

Ensidig kost

Undersökningen visade ett tydligt samband mellan matkris och undernäring bland barn.
Nästan hälften av alla barn i undersökningen växer inte som de ska och mer än en tredjedel är underviktiga.Undernärda barn utvecklas sämre och det i sin tur påverkar hela samhället i form av att barnen presterar sämre i skolan och att sjukvården belastas mer. Undernäring är också en betydande underliggande orsak till barnadödligheten.
Undersökningen visar att huvudorsaken till undernäring är en alltför ensidig kost, och detta beror främst på att föräldrarna inte vet tillräckligt mycket om näringslära och varierad kost.

Bristande kunskaper om hur spädbarn ska matas är också en stor anledning. Ett barn upp till sex månader bör främst ammas och endast hälften av mödrarna i undersökningen gjorde det. De flesta mödrar visste heller inte hur de ska övergå till mat och vilka näringsgrupper de skulle komplettera med.

Undersökningen utfördes över hela landet från och med november 2008 till och med januari 2009, med representativa stickprov från landsbygd och städer. Totalt undersöktes 10 378 hushåll och 4175 barns hälsa och näringstillstånd analyserades. Landsbygdsområdena hade större andel undernärda barn i förhållande till storstadsområdena.