Gå till innehållet
Laddar…

Barns hälsa uppmärksammas i Nigeria

Nigeria är det afrikanska land där flest barn dör av sjukdomar som är enkla att bota. UNICEFs generalsekreterare Ann M. Veneman är på plats under landets första Barnhälsavecka. Hon uppmanar landets ledare att satsa mer på barnen. 

Nigerias första Barnhälsavecka pågår mellan 1 och 8 augusti. Veneman invigde veckan tillsammans med landets hälsominister, professor Babatunde Osotimehin.

– Nigeria har flest invånare av alla afrikanska länder – 149 miljoner, varav 75 miljoner är barn. Sorgligt nog dör också fler barn i Nigeria än i något annat afrikanskt land. De flesta dör av sjukdomar som är lätta att bota, sa Veneman. 

30 miljoner barn får vaccin

Liknande kampanjer har i andra länder visat sig vara en framgångsrik strategi för att rädda liv och förebygga sjukdomar. Under Barnhälsaveckan kommer många barn i Nigeria att vaccineras, få mediciner och myggnät behandlade med insektsmedel. Samtidigt kommer många mammor att få utbildning om barns hälsa. 

– Bara under den här veckan kommer vi att nå 30 miljoner barn med vaccineringar, bland annat mot polio. Nigeria är ett av de fyra länder där polio fortfarande förekommer, 85 procent av alla poliofall i Afrika upptäcks här, säger Veneman. 

Fler Barnhälsaveckor väntar

En annan stor satsning är en UNICEF-finansierad informationskampanj för att fler barn ska vaccineras mot polio. I framtiden kommer UNICEF tillsammans med regeringen att arrangera nationella Barnhälsaveckor två gånger per år.

Trots att Nigeria är ett resursrikt land lever över hälften av nigerianerna under fattigdomsstrecket. De regionala skillnaderna är stora, människor i de norra delarna har det generellt sett sämre än folk i söder. Bristen på mat är ett akut problem.

– Undernäring är en tyst katastrof i Nigeria. 29 procent av alla barn under fem år väger för lite. Nära tre miljoner lider av kronisk undernäring. Över en miljon har hämmats i växten på grund av undernäring. Detta är helt oacceptabelt, säger Veneman.

”Enas för Nigerias barn!”

Veneman uppmanade nationella ledare att enas och öka satsningarna för barns och mödrars överlevnad. Hon sa även att barns rättigheter, så som de uttrycks i barnkonventionen och i Nigerias lag, måste efterlevas och att alla satsningar på barn innebär en investering i landets framtida utveckling.

Läs mer om hur UNICEF arbetar i Nigeria här (på engelska).