Gå till innehållet
Laddar…

H&M ENGAGERAR SIG FÖR BARNS RÄTTIGHETER I INDIEN

En donation från H&M till UNICEF på 4,5 miljoner USD ligger till grund för ett nytt femårigt initiativ till stöd för barns rättigheter i Indien. UNICEF ska ge fler barn i ett av världens mest utsatta bomulls- och bomullsfröproducerande länder tillgång till utbildning och hälsa.

En donation från H&M till UNICEF på 4,5 miljoner USD ligger till grund för ett nytt femårigt initiativ till stöd för barns rättigheter i Indien. UNICEF ska ge fler barn i ett av världens mest utsatta bomulls- och bomullsfröproducerande länder tillgång till utbildning och hälsa.

Initiativet ”All for Children” fokuserar på barns rättigheter i distrikten Salem och Dharmapuri som ligger i Tamil Nadu i södra Indien. Syftet är att motverka exploatering av barn och förbättra tillgången till hälso- och sjukvård.

Angripa källan till barnarbete

– Jag är verkligen nöjd med att projektet ”All for Children” har kommit igång nu, efter år av förberedelser. Under de kommande fem åren ska H&M och UNICEF tillsammans verka för en bättre och mer hälsosam framtid för barn i den här regionen, förebygga barnarbete och skapa möjligheter till bra utbildning, säger Ingrid Schullström, CSR-chef på H&M.

– För att angripa själva källan till barnarbete kommer H&M tillsammans med UNICEF att vidta åtgärder för att hjälpa till att skapa en trygg miljö som främjar barns rätt till hälsa, sjukvård, utbildning och skydd mot övergrepp samt exploatering, tillägger Anna Ryott, biträdande generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Största projektet hittills

Projektet är det längsta och mest omfattande samarbete som H&M hittills har inlett med UNICEF, något som visar vilken oerhört stor utmaning man står inför. För att skapa långtgående och bestående resultat kommer ”All for Children” att fokusera på parallella insatser inom flera områden som till exempel utbildning, hälsovård, uppbyggnad av sociala skyddsnät för barn och mobilisering av lokalsamhället för att verka för barns rättigheter. Särskilt fokus kommer att ligga på barn i utsatta familjer och på barn som arbetar inom bomullsodling eller inom andra områden.

– Med hjälp av H&M:s donation och långsiktiga samarbete kommer UNICEF och våra partners i Tamil Nadu att bidra till att bekämpa och förebygga barnarbete, säger Karin Hulshof, representant för UNICEF Indien. Att erbjuda barn god utbildning och tillgång till annan grundläggande samhällsservice är det bästa sättet att förhindra att barn arbetar och att hjälpa dem att utvecklas.

Under projektets gång kommer H&M:s kunder kunna skänka pengar till ”All for Children” och stödja kampen för barns rättigheter.