Gå till innehållet

Konferens för skolpersonal

Fredagen den 6 november deltar UNICEF Sverige i en konferens för lärare på Skolporten. Konferensen handlar om hur barnkonventionen kan underlätta arbetet i skolan.

Fredag den 6 november går konferensen ”Hur kan barnkonventionen underlätta arbetet i skolan” av stapeln i Stockholm. Det är ett i raden av många aktiviteter som genomförs denna höst för att uppmärksamma att FN:s konvention om barnets rättigheter fyller 20 år.

Konferensen vänder sig till yrkesverksamma inom skolan från hela landet. Främst pedagoger men även förtroendevalda tjänstemän, vilka ju skapar förutsättningarna för att pedagogerna ska kunna använda barnkonventionen som ett redskap i vardagen.

Skolkonferensen är ett samarrangemang mellan projektet Barnkonventionen 20 år och Skolporten, ett fristående företag som bistår lärare och skolledare med information som rör skolan.

Pedagogerna kommer att träffa representanter för barnrättsorganisationerna Plan och Unicef för att lära sig hur de kan jobba konkret med barnkonventionen i klassrummet.