Gå till innehållet

Ökade insatser för att minska barnadödligheten i lunginflammation

Lunginflammation är idag den främsta dödsorsaken bland barn. Världshälsoorganisationen och UNICEF ökar insatserna för att få ned barnadödligheten i lunginflammation.

Världshälsoorganisationen, WHO, och UNICEF har tagit fram en global handlingsplan för att minska barnadödligheten i lunginflammation. Lunginflammation är idag den främsta dödsorsaken bland barn och dagligen dör över 4 000 barn i sjukdomen.

Om handlingsplanen genomförs i de 68 länder där lunginflammation är mycket vanligt förekommande beräknar man kunna rädda över fem miljoner barns liv under de närmaste sex åren. Totalt skulle de åtgärder som föreslås fram till år 2015 kosta 39 miljarder dollar, dvs drygt 270 miljarder kronor. Ta del av och ladda ner handlingsplanen i sin helhet här:

Global Action Plan for Prevention and Control of Pneumonia – PDF

Handlingsplanen består av tre huvudområden:

  • Minska risken för lunginflammation genom att främja hälsosamma vanor som t ex att spädbarn bara ges bröstmjölk de första sex månaderna i livet, se till att barn får tillräcklig näring samt att förbättra handhygienen.
  •  Förhindra att barn får lunginflammation genom att vaccinera fler barn mot bl a mässling.
  • Behandla barn som har lunginflammation med korrekt antibiotika och annan vård. 

Undernäring, fattigdom och bristande tillgång till hälsovård är bakomliggande orsaker till att så många barn dör i lunginflammation. En förbättrad hälsovård och ökad tillgång till hälsovård genom lokal hälsovårdspersonal är därför två av de viktigaste åtgärderna i WHO:s och UNICEFs gemensamma förslag.