Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF släpper specialrapport inför 20-årsjubileum av barnkonventionen

Barnadödligheten har sjunkit, antalet barnäktenskap minskari flera länder, antalet flickor som utsätts för könsstympning minskar gradvisoch alltfler barn börjar skolan. Men fortfarande kränks miljontals barns rättigheter varje dag. Undernäring, dålig hälsa, våld, misshandel, utnyttjande och diskrimineringdrabbar fortfarande alltför många barn varje dag. Det konstaterar UNICEF i sin specialutgåva av den årliga rapport The State of the World's Children med anledning av att barnkonventionen fyller 20 år.

Barnadödligheten har sjunkit, antalet barnäktenskap minskar
i flera länder, antalet flickor som utsätts för könsstympning minskar
gradvis
och alltfler barn börjar skolan. Men fortfarande kränks miljontals
barns rättigheter varje dag. Undernäring, dålig hälsa, våld,
misshandel, utnyttjande och diskriminering
drabbar fortfarande alltför många barn varje dag. Det konstaterar
UNICEF i sin specialutgåva av den årliga rapport The State of the
World’s Children (PDF)
med anledning av att barnkonventionen fyller 20 år.

Rapporten fokuserar hur barnkonventionen förändrat världen, vilka framgångar som nåtts men också vilka utmaningar som kvarstår fortfarande efter 20 år med barnkonventionen. 

Framsteg

  • Mer än 70 länder har anpassat sin lagstiftning till barnkonventionens bestämmelser och medvetenheten om barnets rättigheter har ökat markant runt om i världen.
  • Antalet barn som dör innan de fyller fem har minskat från runt 12,5 miljoner 1990 till uppskattningsvis 8,8 miljoner 2008.
  • Mellan 1990 och 2006 fick 1,6 miljarder människor runt om i världen tillgång till rent vatten.
  • Ungefär 84 procent av de yngre barnen börjar skolan och andelen flickor bland dessa barn ökar. Alltfler barn som drabbas av hiv och aids får hjälp. Antalet barnäktenskap minskar i vissa länder och gradvis minskar förekomsten av könsstympning bland flickor.

Bakslag

Trots framstegen konstaterar rapporten att miljontals barns rättigheter fortfarande kränks. Undernäring, dålig hälsa, våld, misshandel, utnyttjande och diskriminering drabbar fortfarande alltför många barn varje dag.

– Det är oacceptabelt att barn dör av lunginflammation, malaria, mässling och undernäring när det är möjligt att förhindra, säger UNICEFs högsta chef Ann Veneman i rapporten .

UNICEF konstaterar att flickors rättigheter fortfarande kräver särskild uppmärksamhet. Majoriteten av de barn som inte går i skolans tidigare årskurser är flickor. Flickor drabbas också i högre utsträckning av sexuellt våld och riskerar att utsättas för handel eller tvångsgifte. I många områden får de i mindre utsträckning än pojkarna tillgång till grundläggande hälsovård.

Kris hot mot framstegen

Barnkonventionen firar sitt 20-årsjubileum i en orolig tid. Ekonomisk kris, klimatkris och folkomflyttningar innebär ett hot mot de framsteg som världen sett de senaste åren.
Starkt ledarskap, samarbete och beslutsamhet behövs för att främja barnets rättigheter

– Det är vårt gemensamma ansvar att bidra till barns överlevnad, utveckling, skydd och deltagande, säger Veneman.