Gå till innehållet
Laddar…

Behoven är enorma när Haiti ska byggas upp

UNICEFs akuta hjälpinsatser når nu barnen, men många stora utmaningar återstår. Behoven är enorma i ett land som så katastrofalt slagits i spillror.

En komplex och unik katastrof

Haiti
är ett av de allra fattigaste länderna i världen och kämpar för att
återhämta sig efter flera års matkris, dålig ekonomi, våldsamma
politiska strider och en lång rad ovanligt kraftiga naturkatastrofer.
Även innan jordbävningen var befolkningen oerhört utsatt och sårbar.
Jordbävningskatastrofen har ytterligare förvärrat situationen och har
dessutom slagit ut den infrastruktur och den service som behövs för att
kunna genomföra hjälpinsatser snabbt och effektivt.

Haitiska
myndigheter uppskattar antalet döda till 150 000, vilket gör
jordvävningen till den sjunde mest dödliga i historien och den värsta
någonsin på västra halvklotet. Det här är en mycket komplex och unik
katastrof och det kommer att ta många år att bygga upp landet igen. Skänk pengar till UNICEFs katastrofarbete i Haiti.

Internationell konferens

I Montreal idag samlas
representanter från Haitis regering och 10 andra nationer för att
diskutera den långsiktiga återuppbyggnaden i det sönderslagna landet.
Genom att systematiskt lösa de problem som hindrat Haitis utveckling,
kan världssamfundet och Haitis befolkning tillsammans bygga upp landet
så att det blir mycket bättre än tidigare – och lägga grunden för
barnens framtid.

Några av UNICEFs insatser i Haiti just nu

Flyger in förnödenheter

Åtta flygplan har landat med förnödenheter från UNICEFs katastroflager och fler är på väg med ännu fler, tält, vatten, hygienartiklar, sjukvårdsutrustning, mediciner, näringstillskott med mera. UNICEFs tält används inte bara till läger utan också till näringscenter för barn och till vårdcentraler som blir center för hälsovård och vaccinationer. UNICEF skickar även tält som kommer att användas för tillfällig skolundervisning.

Distribuerar vatten

Via 115 vattenstationer förser nu UNICEF cirka 235 000 människor med rent vatten. Distributionen ökar kontinuerligt och leveranser sker dagligen till sjukhus, barnhem och de vattenreservoarer som placerats ut i alla områden. Inom ett par dagar räknar man att nå 500 000 av de drabbade med vatten. Vatten är livsviktigt för att förhindra en följdkatatsrof med epidemier bland barnen.

Mat och näringstillskott

I Jacmel delade UNICEF i lördags ut förnödenheter till cirka 1 000 allvarligt undernärda barn, till exempel vitamin A, vätskeersättning, högenergikex och näringskräm.

The World Food Program, WFP, har delat ut cirka tre miljoner mål mat till över 200 000 människor i jordbävningsområdet. Målet för denna vecka är att dela ut 10 miljoner mål mat till 100 000 människor om dagen. UNICEF ansvarar för att koordinera dessa insatser så att tillräckligt mycket av maten även når barn och ungdomar.

Vaccinationer

I samarbete med Haitis hälsodepartement kommer UNICEF under den här veckan att inleda en stor vaccinationsinsats för att skydda 600 000 barn under fem års ålder mot mässling stelkramp och difteri.

Skyddar barnen

UNICEF söker febrilt efter ensamma barn som förlorat sina föräldrar eller kommit ifrån sin familj. Barnen som hittas registreras och förs i säkerhet i befintliga barnhem och andra trygga uppsamlingsplatser. Dygnet runt sker efterforskningar för att hitta barnens anhöriga.

Varje dag delas vatten och mat ut till 4 000 av de ensamma barn som nu finns i trygghet på barnhem och andra säkra platser.

UNICEF bygger upp fredade barnzoner som sammanlagt rymmer 200 000 barn. Målet är att alla barn under fem år ska ha en trygg plats att vara på innan veckan är slut.
Särskilt utbildad personal och specialpoliser arbetar vid flygplatsen och gränsen för att stoppa människohandlare och förhindra att barn förs olagligt ut ur landet.

Skolundervisning

Cirka 90 procent av skolorna i Port-au-Prince uppskattas vara skadade eller totalförstörda, vilket drabbar 500 000 skolbarn. UNICEF ansvarar för att skolundervisningen ska komma igång igen och planerar nu för att sätta upp 3 000-4 000 tillfälliga klassrum med tillgång till rent vatten, toaletter och utbildningsmaterial.

Fakta om Haiti

 • 4 190 000 barn under18 år bor i Haiti
 • 8 av 100 barn dör innan de fyller fem år, 6 av 100 barn dör innan de fyllt ett år
 • 54 procent av invånarna har tillgång till rent dricksvatten
 • 22 procent av barnen är underviktiga, 9 procent är utmärglade, 24 procent av barnen har stannat i växten
 • 51
  procent av flickorna och 48 procent av pojkarna i skolålder går i
  skolan, endast 21 procent av flickorna och 18 procent av pojkarna går i
  högstadiet
 • 63 procent av landets välstånd tillhör befolkningens
  allra rikaste – endast 20 procent av befolkningen, medan de fattigaste
  40 procenten endast har tillgång till 9 procent
 • 190 000 människor lever med hiv och aids

Behoven är enorma. Skänk pengar till UNICEFs arbete för barnen i Haiti.