Gå till innehållet
Laddar…

Jordbävningen är barnens katastrof

Nästan 40 procent av befolkningen i Haiti är under 14 år och hundratusentals av dem riskerar nu att drabbas av en andra katastrof – livshotande undernäring, dödliga sjukdomar, övergrepp och psykiskt trauma. Barn är extremt sårbara och det är UNICEFS uppgift att skydda och hjälpa dem.

Jordbävningen
i Haiti är framförallt barnens katastrof. Tre miljoner människor
beräknas ha drabbats och många av dem är barn. De är alltid extremt
sårbara och utsatta i katastrofer och har särskilda behov av hjälp. UNICEF kämpar för att barnen ska prioriteras nu när hjälpen kommer
in i Haiti.

Skydda de ensamma barnen

UNICEF är mycket oroade för att de ensamma barnen ska rövas bort av människohandlare, något som redan har förekommit i området. Organisationen har inlett ett samarbete med Haitis regering för att övervaka flygplatsen och landets gränser så att inga barn förs ut ur landet illegalt.
Absolut högsta prioritet för UNICEF är att se till att de många skadade, hemlösa och bortkomna barnen hittas, registreras, skyddas och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer. Med hjälp av andra organisationer upprättar UNICEF säkra barnvänliga uppehållsplatser där de ensamma barnen får mat, medicin, trygghet och psykosocialt stöd för att bearbeta hemska upplevelser.

Se ett filmklipp om hur UNICEF arbetar för att hjälpa och skydda barnen.

Förhindra uttorkning på grund av diarré

I ett katastrofområde där det saknas rent vatten, fungerande avlopp, brunnar och toaletter drabbas många av diarréer som för de små barnen kan vara livshotande.
Uttorkning till följd av diarré är den främsta dödsorsaken bland barn under fem år.
Därför har rent vatten högsta prioritet i Haiti. I förrgår levererade UNICEF vatten till 300 000 människor och igår nådde vi fram till 432 000. Reparationer av det befintliga vattensystemet pågår samtidigt. De drabbade familjerna får även vattenreningstabletter, vätskeersättning, vattendunkar, tvål, tandborstar och annan hygienutrustning.

Se ett filmklipp om hur UNICEF distribuerar vatten och bygger toaletter.

Vaccinera mot farliga barnsjukdomar

I katastrofens efterdyningar där människor lever tätt tillsammans i läger med dålig tillgång till rent vatten och toaletter kan dödliga barnsjukdomar snabbt spridas och eskalera till allvarliga epidemier. UNICEF har nu förberett och planerat för en stor vaccinationsinsats som inleds de 2 februari i det jordbävningsdrabbade området. 600 000 barn kommer att vaccineras mot mässling, difteri och stelkramp. UNICEF har nu levererat vaccin, sprutor och all den kylutrustning som behövs för att det ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnen.

Förhindra att barn dör av undernäring

För små barn är
undernäring livsfarligt. Särskilt under de första 1 000 dagarna i ett
barns liv kan brist på mat och näring medföra allvarliga problem med
hälsa och mental utveckling för resten av livet. UNICEFs uppgift är att
se till att de allra minsta får del av den mat som nu delas ut i
lägren. I katastrofområdet sätter man nu upp mobila näringscenter som
kommer att undersöka småbarnen och ge extra näringstillskott dem som
behöver det.

Starta skolundervisningen

Vid en katastrof är det viktigt
att så snart som möjligt få igång skolundervisningen. Dels för att
barnen inte ska stanna i sin utveckling, men
främst för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och
som behöver återhämta sig från svåra upplevelser. Cirka 90 procent av
skolorna i Port-au-Prince uppskattas vara skadade
eller totalförstörda.  UNICEF ansvarar
för att skolundervisningen ska komma igång igen och planerar nu för att
sätta upp 3 000-4 000 tillfälliga klassrum med tillgång till rent
vatten, toaletter och utbildningsmaterial.

Förhindra en andra katastrof

Massiva
insatser kommer att krävas under en lång tid framöver och UNICEF kommer
att finnas på plats och kämpa för barnen så länge det behövs. Att bygga
upp landet och ge barnen en framtid kommer att ta flera år och mer
pengar behövs. Skänk en gåva till UNICEFs katastrofinsatser för barnen i Haiti.